Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektrienergia siseturu ühiseeskirja direktiivi (2009/72/EÜ) alusel kehtestati elektritarnijatele kohustus esitatavatel arvetel või lõpptarbijatele pakutavates reklaammaterjalides näidata ära iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes kõikehõlmaval ja riiklikul tasandil selgelt võrreldaval viisil.

Energiamajanduse korralduse seaduse §3210 lõike 9 alusel on süsteemihaldajal kohustus töötada välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega (Guarantee of Origin).

Eestis taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise tõendamise puhul kehtivateks päritolutunnistusteks loetakse Eestis või Euroopa Majanduspiirkonnas väljastatud ja seejärel süsteemihaldaja elektroonilises andmebaasis Eestis tarbitud energia päritolu tõendamiseks kustutatud päritolutunnistusi.

Riiklik segajääk võimaldab omistada elektrimüüjate poolt tarnitud, kuid päritolutunnistustega katmata elektrienergiale arvutuslikult päritolu ja muuta esitatavad andmed võrreldavaks. Termini ingliskeelne vaste on residual (energy) mix.

Alates 2020.a. juunist on Eesti ametliku segajäägina kasutusel AIB (Association of Issuing Bodies ehk päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühendus, mille täisliige Elering on alates aastast 2014) tellimusel arvutatud ja kooskõlastatud segajääk. Kasutatud metoodika ja arvutuskäigu kohta on võimalik lisa lugeda AIB kodulehel.

Segajääk 2019-2023

Aasta Tõendamata päritoluga elektri osakaal Taastuv (RES) Fossiilne (FOS) Tuuma (NUC) CO2 (g/kWh) Radioaktiivsed jäätmed (mg/kWh)
2019 95,09% 1,48% 81,79% 16,73% 757,71 0,51
2020 89,91% 6,60% 69,47% 23,93% 546,89 0,88
2021 85,14% 7,55% 76,37% 16,08% 636,58 0,65
2022 84,10% 7,22% 83,11% 9,67% 715,18 0,36
2023 79,11% 6,16% 87,13% 6,71% 711,66 0,23
2023.a. on Eestis päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 79,11%, segajäägi CO2 sisaldus on 711,66 gCO2/kWh ning radioaktiivsete jäätmete sisaldus 0,23 mg/kWh.

Järgneval graafikul on näha Eesti segajäägi sisu võrdluses ülejäänud Euroopa riikidega. Allikas: AIB

Segajääk Euroopa riikides - graafik

 

Mõistete ja lühendite seletusi:

RES - taastuvenergiast toodetud elektrienergia

FOS - fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia

NUC - tuumkütustest toodetud elektrienergia

Untracked % - Sellise elektrienergia osakaal tarbimisest, mille päritolu ei ole päritolutunnistustega või muul usaldusväärsel moel tõendatud