Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu elektrienergia siseturu ühiseeskirja direktiivi (2009/72/EÜ) alusel kehtestati elektritarnijatele kohustus esitatavatel arvetel või lõpptarbijatele pakutavates reklaammaterjalides näidata ära iga energiaallika osakaal tarnija eelmise aasta kogu kütusetarbes kõikehõlmaval ja riiklikul tasandil selgelt võrreldaval viisil.

Energiamajanduse korralduse seaduse §3210 lõike 9 alusel on süsteemihaldajal kohustus töötada välja segajäägi arvutamise metoodika ja avaldada 30. juuniks eelneva kalendriaasta kohta arvutatud segajääk. Segajääk väljendab elektrienergia kogumit, mille osas ei ole tarbijatele päritolu tõendatud päritolutunnistustega (Guarantee of Origin).

Eestis taastuvatest allikatest elektrienergia tarbimise tõendamise puhul kehtivateks päritolutunnistusteks loetakse Eestis või Euroopa Majanduspiirkonnas väljastatud ja seejärel süsteemihaldaja elektroonilises andmebaasis Eestis tarbitud energia päritolu tõendamiseks kustutatud päritolutunnistusi.

Riiklik segajääk võimaldab omistada elektrimüüjate poolt tarnitud, kuid päritolutunnistustega katmata elektrienergiale arvutuslikult päritolu ja muuta esitatavad andmed võrreldavaks. Termini ingliskeelne vaste on residual (energy) mix.

Alates 2020.a. juunist on Eesti ametliku segajäägina kasutusel AIB (Association of Issuing Bodies ehk päritolutunnistusi väljaandvate asutuste ühendus, mille täisliige Elering on alates aastast 2014) tellimusel arvutatud ja kooskõlastatud segajääk. Kasutatud metoodika ja arvutuskäigu kohta on võimalik lisa lugeda AIB kodulehel.

 

Segajääk 2014-2021

Aasta FOS RES NUC
2014 89% 7,223 TWh 11% 0,893 TWh 0 0
2015 88,37% 7,127 TWh 11,63% 0,938 TWh 0 0
2016 93,17% 7,634 TWh 6,83% 0,560 TWh 0 0
2017 100% 8,976 TWh 0% 0 TWh 0 0
2018 100% 8,503 TWh 0% 0 TWh 0 0
2019 81,79% 6,73 TWh 1,48% 0,55 TWh 16,73% 1,38 TWh
2020 69,47% 5,4 TWh 6,6% 0,51 TWh 23,93% 1,86 TWh
2021 76,37% 5,83 TWh 7,55% 0,58 TWh 16,08% 1,23 TWh

2021.a. on Eestis päritolutunnistustega katmata elektrienergia tarbimise osakaal 85,14%, segajäägi CO2 sisaldus on 636,58 gCO2/kWh ning radioaktiivsete jäätmete sisaldus 0,65 mg/kWh.

Järgneval graafikul on näha Eesti segajäägi sisu võrdluses ülejäänud Euroopa riikidega. Allikas: AIB

Segajääk Euroopa riikides - graafik

 


Mõistete ja lühendite seletusi:

RES - taastuvenergiast toodetud elektrienergia

FOS - fossiilsetest kütustest toodetud elektrienergia

NUC - tuumkütustest toodetud elektrienergia

Untracked % - Sellise elektrienergia osakaal tarbimisest, mille päritolu ei ole päritolutunnistustega või muul usaldusväärsel moel tõendatud