Liigu edasi põhisisu juurde

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 artiklist 51 on Eesti elektrituruseaduse § 66 lõike 8 alusel seatud põhivõrguettevõtjale kohustus vähemalt iga kahe aasta tagant esitada võrgu kümneaastane arengukava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel.

Elering esitas perioodil 11.10-10.11.2023 avalikule konsultatsioonile Eesti elektriülekandevõrgu kümneaastase arengukava, mis annab ülevaate ülekandevõrku tehtavatest investeeringutest, arenguplaanidest ja varustuskindlusest Eestis.

Arengukavale andsid tagasisidet 9 turuosalist, Kliimaministeerium ja Konkurentsiamet. Elering tegi tagasiside alusel arengukavasse täiendusi ja tänab kõiki osapooli sisuka tagasiside eest. Tagasiside maht oli suur, millest enim kõneainet pakkunud teemad olid Eleringi poolt arendatavad välisühendused Soome ja Lätiga ning taastuvenergia arengud (tuulepargid, merevõrk). Liitumiste osas esitati küsimusi planeeritava arenduskohustuse kontseptsiooni osas. Taastuvenergia 100 programmi osas kommenteeriti tootmisportfelli jaotust ja esitati argumente tarbimisprognoosi osas.

Elektrivõrgu arengukava 2024-2033

Avaliku konsultatsiooni tagasiside ja Eleringi vastused