Liigu edasi põhisisu juurde

Energy Track & Trace on rahvusvaheline initsiatiiv, töötamaks välja piiriülesed lahendused taastuvelektri päritolu tõendamiseks lõpptarbijale reaalajalähedaselt. Energy Track & Trace’i eesmärk on luua harmoniseeritud, läbipaistvad ning usaldusväärsed digitaalsed lahendused, kasutades tunnipõhiseid päritolutunnistusi, et hoogustada taastuvenergia tootmist ja tarbimist. Energy Track & Trace koostööprojektis osalevad Elering (Eesti), Elia Group (Belgia ja Saksamaa) ning Energinet (Taani).

Manuses on leitav partnerite poolt väljatöötatud ja 01.08.2022 avalikustatud konteptsioonidokument tunnipõhiste päritolutunnistuste osas.

Süsteemihaldurite ühendus ENTSO-E on oma positsiooni päritolutunnistuste turu tulevikust kujundanud ja avalikustanud oma kodulehel.