Liigu edasi põhisisu juurde

Suhtarvud

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ROE 1,3% 6,5%  8,5% 5,1% 4,9% 5,5% 7,8% 13,8% 19,6% 16,8%
Omakapital/Varad 32,3% 36%   38% 41% 38% 39% 38% 40% 41% 44%
Neto laenud/EBITDA 4,8 3,9    3,8  4,4 4,1 4,1 4,1 3,9 4,0 3,3

Finantsnäitajad

miljonites eurodes

  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Tulud 208,1 142,4  155,2 144,8 131,9 135,9 132,4 130,8 134,4 109,5
Ärikulud 199,1 109,8  113,4 113,9 98,8 98,1 90,9 80,0 81,1 68,2
Ärikasum 9,00

32,6

 41,8 31 33,1 37,8 41,5 50,8 53,3 41,3
Finantskulud 2,3 2,3    2,1 7,3 11,0 11,4 11,5 10 4,4 6,4
Tulumaks 1,6 5,0    6,8 5 5,0 7,8 5,0 - - -
Puhaskasum 5,1 25,3  32,8 18,6 17,1 18,7 25,1 40,7 49,0 34,9
                   
Laenud 322,7 333,0  343,3 353,7 362,3 367,4 379,2 347,9 312,4 227,0
Omakapital 382,1 387,0  388,3 384,8 346,2 349,1 329,4 314,8 274,1 225,1
Varad 1182,9 1075,7 1024,4 948,4 909,6 903,7 861,9 790,0 670,9 515,7
                   
EBITDA 54,6 72,7   78,7 65,7 67,6 76,0 78,6 82,0 77,0 64,1
Investeering põhivarasse 78,8 85,0   129 125 32,2 26,7 93,1 100,5 203,3 73,9
Dividendid 10 25,6   29,4 20 20,0 31,0 20,0 - - -

Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.