Liigu edasi põhisisu juurde

Suhtarvud

  2016 2015 2014 2013 2012
ROE 5,5% 7,8% 13,8% 19,6% 16,8%
Omakapital/Varad 39% 38% 40% 41% 44%
Neto laenud/EBITDA 4,1 4,1 3,9 4,0 3,3

Finantsnäitajad

miljonites eurodes

  2016 2015 2014 2013 2012
Tulud 135,9 132,4 130,8 134,4 109,5
Ärikulud 98,1 90,9 80,0 81,1 68,2
Ärikasum 37,8 41,5 50,8 53,3 41,3
Finantskulud 11,4 11,5 10 4,4 6,4
Tulumaks 7,8 5 - - -
Puhaskasum 18,7 25,1 40,7 49,0 34,9
           
Laenud 367,4 379,2 347,9 312,4 227,0
Omakapital 349,1 329,4 314,8 274,1 225,1
Varad 903,7 861,9 790,0 670,9 515,7
           
EBITDA 76,0 78,6 82,0 77,0 64,1
Investeering põhivarasse 26,7 93,1 100,5 203,3 73,9
Dividendid 31,0 20,0 - - -

Andmed on esitatud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Hooldustööd Uudis