Liigu edasi põhisisu juurde

Elering omandas kontrolli maagaasi ülekandevõrgu üle 2015. aasta jaanuaris. Sama aasta lõpuni tegutses maagaasi ülekandevõrk Elering Gaas AS-i nime all. Alates 2016. aasta algusest koondas Elering elektri ja gaasi ülekandevõrgud ühte ettevõttesse ning jätkab tegevust  ühendsüsteemihaldurina.

Ülekandevõrk

Eesti gaasi ülekandevõrk koosneb ligi 1000 km gaasitorustikust, 36 gaasijaotusjaamast, kolmest gaasimõõtejaamast, kahest kompressorjaamast ja ühest gaasirõhu reguleerjaamast.

Gaasimõõtejaamades toimub gaasi ülekandevõrku siseneva gaasi koguse mõõtmine ja kvaliteedi määramine. Gaasijaotusjaamades toimub ülekandevõrgust jaotusvõrkudesse väljuva gaasi rõhu alandamine, gaasi mõõtmine ja lõhnastamine ning klientidega kokku lepitud tarbimisrežiimi tagamine. 

Maagaasiseaduse järgi on gaasi ülekandevõrk üle 16-baarise töörõhuga gaasitorustike ja nendega kohakindlalt seotud ehitiste ning ülekandesüsteemi toimimiseks, haldamiseks ja arendamiseks vajalike juhtimis-, kaitse-, side- ja mõõtesüsteemide talitluslik kogum, mis on vajalik gaasi ülekandeks ning ühenduste loomiseks teiste riikide võrkudega või gaasi transiidiks.

Gaasi ülekandevõrk

Gaasi ülekandevõrgu peamised arengud ja investeeringud on seotud regionaalse gaasituru arendamise ja varustuskindluse parandamisega. Olulisimaks projektiks sealjuures on Balticconnector, mis ühendab Eesti ja Soome gaasi ülekandevõrgud. Täpsem ülevaade ülekandevõrgust ja arengutest on leitav gaasi ülekandevõrgu järgmise kümne aasta arengukavast (manuses).

Arengukavad

Vastavalt Maagaasiseaduse §212koostab Elering Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava. Värskeim arengukava on toodud lehe manuses.

Gaasisüsteemi ja -turu kuukokkuvõtted

Elering avalikustab oma veebilehel igal kuul elektri- ja gaasisüsteemi ja elektri- ja gaasituru kokkuvõtted, milles tuuakse välja eelneva kuu tähtsamad näitajad elektri- ja gaasisüsteemides ning analüüsitakse oluliste muutuste põhjuseid ja nende mõju.

Talumistasu

Gaasi ülekandevõrk paikneb valdavalt kolmandatele isikutele kuuluvatel maadel. Vastavalt asjaõigusseadusele on maaomanikul õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. 

 

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

 

Hooldustööd 2019

Manuses on toodud andmed 2019. aasta planeeritud hooldustööde kohta Eesti gaasi ülekandevõrgus ning sellele mõju avaldavad tööd naaberriikides.

Tehniline ülekandevõimsus on maksimaalne kindel võimsus, mida ülekandesüsteemi haldur saab pakkuda võrgu kasutajatele, võttes arvesse ülekandevõrgu süsteemi terviklikkust ja võrgu tõhusat toimimist. Tehnilist ülekandevõimsust arvutatakse ja pakutakse võrgu kasutajatele kõigis Eesti maagaasi ülekandesüsteemi asjaomastes sisend-väljund punktides.

 

Hooldustööd 2019

Manuses on toodud andmed 2019. aasta planeeritud hooldustööde kohta Eesti gaasi ülekandevõrgus ning sellele mõju avaldavad tööd naaberriikides.