Liigu edasi põhisisu juurde

08.12.2023 kuulutas Elering välja avaliku konsultatsiooni sagedusreservide võimsuste pikaajalise hankimise kontseptsioondokumendile.

Turuosalistelt laekunud tagasisidet arvesse võttes on algset versiooni täiendatud. Allpool on leitavad täiendatud dokument ja tagasiside koondtabel koos Eleringi kommentaaridega.