Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi hallatavate 110–330 kV liinide ega gaasitorustiku alune maa ei kuulu üldjuhul Eleringile, vaid kohalikele omavalitsustele, riigile ja suurele hulgale äriühingutele ja eraisikutele. Seadusandlusega on reguleeritud tehnorajatiste talumiskohustus ja talumise eest tasu maksmise kord, samuti elektri ja gaasiga seotud ohtudest lähtuvad kinnistuomaniku ning tehnorajatise valdaja õigused, kohustused ja piirangud tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemisel.

Elektri- ja gaasivõrgu hooldustööd põhjustavad maaomanikele teatavaid ebamugavusi, ent Elering teeb jõupingutusi nende minimeerimiseks. Heale koostööle tuginedes tagame tasakaalu maaomanike huvide ja Eesti energiasüsteemi tõrgeteta toimimise vahel.

Loe lisaks:


Kontaktid

Eleringi üldinfo: 715 1222 (info tööpäevadel kell 8.00-16.30)

Hooldus- ja korrastustöid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda tööajal alltoodud kontaktisikute poole  (info tööpäevadel kell 8.00-16.30).

Infonumber töövälisel ajal: 605 6825

Alajaamade info

Keyt Auner

Alajaamade käidu juht

+372 715 1363

Keyt.Auner@elering.ee

Piirkondlikud kontaktid elektriliinide küsimuste korral

Andrus Veeleid

Liinide käidu juht

+372 71 51 510

Andrus.Veeleid@elering.ee

Erki Autalu

Liinide käidukorraldaja (põhja piirkond)

+372 715 1310

Erki.Autalu@elering.ee

Enno Bender

Liinide käidukorraldaja (lõuna piirkond)

+372 716 8385

Enno.Bender@elering.ee

Urmas Jõesaar

Liinide käidukorraldaja (ida piirkond)

+372 715 6603

Urmas.Joesaar@elering.ee

Mart Gabrel

Liinide hooldusjuht (lääne piirkond)

+372 715 0337

Mart.Gabrel@elering.ee

Piirkondlikud kontaktid gaasitorustiku küsimuste korral

Vambola Randmaa

Gaasivõrgu käidu juht

+372 715 1128

Vambola.Randmaa@elering.ee

Reeno Niinepuu

Gaasitorustike valdkonna tiimijuht

+372 715 1320

Reeno.Niinepuu@elering.ee

Rauno Pristavka

Gaasijaamade valdkonna tiimijuht

+372 715 1155

Rauno.Pristavka@elering.ee

Tiit Toomits

Meretoru hooldusjuht (Kiili-Paldiski-Inkoo)

+372 5567 1553

tiit.toomits@elering.ee

Sven Käiss

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Ida-Virumaa

+372 715 6061

Sven.Kaiss@elering.ee

Hillar Tealane

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Lääne-Virumaa

+372 715 1361

Hillar.Tealane@elering.ee

Alar Tupp

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Jõgevamaa ja Tartumaa

+372 715 1120

Alar.Tupp@elering.ee

Arvi Eevaste

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Põlvamaa ja Võrumaa

+372 799 2221

Arvi.Eevaste@elering.ee

Kalev Salu

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Viljandimaa ja Pärnumaa

+372 715 1121

Kalev.Salu@elering.ee

Heino Piirsalu

Gaasitorustike hoolduse korraldaja, Harjumaa ja Raplamaa

+372 715 1138

Heino.Piirsalu@elering.ee