Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi bilansiteenuse hinna komponendid (metoodika kehtiv alates 1.2025, Elering rakendab tariifid alates 01.veebruar 2025)

Konkurentsiamet kooskõlastas otsusega nr 05.04.2024 nr 7-10/2024-007  „Elektrienergia bilansiteenuse hinna arvutamise ühtne metoodika“, millega süsteemihaldur laiendab juba kasutuses oleva bilansiteenuse administratiivkulude struktuuri ka sageduse juhtimise reservvõimsuste hankimisele.  Viimased on ettehangitavad võimsuspõhised tooted ja kulud ning ei sisalda süsteemihalduri enda omanduses oleva avariireservelektrijaama kulusid.

Bilansiteenuse tariifid esialgse infona saavad olema allolevad, lõplikud tariifid avaldame november 2024:

Bilansiteenuse tariifi komponendid Alates 01.02.2025 Selgitus
Ebabilansi tariif €/MWh  0.81 Administratiivkulude katteks, rakendub bilansipiirkonnas ebabilansi kogusele (absoluutväärtuses)
Bilansipiirkonnas tootmisele tariif €/MWh 5.31 Kulud: reguleerimisvõimsuste hankimisega seotud kulud, süsteemiväline avatud tarne, administratiivkulud, muud neutraalsuskulud ebabilansi hinna ja tegelike kulude erinevusest
Bilansipiirkonnas tarbimisele tariif €/MWh 5.31 Kulud: reguleerimisvõimsuste hankimisega seotud kulud, süsteemiväline avatud tarne, administratiivkulud, muud neutraalsuskulud ebabilansi hinna ja tegelike kulude erinevusest

Oluline info avatud tarnijatele:

  1. Tootmise ja tarbimise kulukomponendid kogutakse bilansihaldurite (ning omakorda avatud tarnijate) kaudu. Avatud tarnijatel tuleb seega vaadata üle oma lepingute tingimused ning vajadusel teha muudatused. 
  2. Süsteemihaldur on finantsneutraalne. Kui süsteemihalduril tuleb muuta tariife, avaldab ta selle info vähemalt kaks (2) kuud enne tariifi rakendamise aruandeperioodi.
  3.  Bilansiteenuse tariifid ei sisalda ebabilansi hinda bilansiperioodil. Ebabilansi hind põhineb konkreetsel perioodil aktiveeritud reguleerimisenergia maksumusel ning on avaldatud: Bilansienergia hinnad.
  4.  Reservvõimsuste hankimist teostavad kõik Euroopa süsteemihaldurid sageduse hoidmise eesmärgil. Eesti turuosalistele, kes hakkavad pakkuma sagedusreserve juhitavate tootmis-ja tarbimisüksuste kaudu, toob see kaasa uue turu. Süsteemi sageduse hoidmise võimekusega tagame energiajulgeoleku. Tariifistruktuur on sarnane Põhjamaade ülesehitusega, jagades kulud tootjate ja tarbijate vahel võrdse kohtlemise põhimõttel, sest iga turuosalise kannab bilansivastutust. Lisainfo: Sagedusreservide turg