Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi koht süsteemis

 

Elering on elektri ja gaasi süsteemihaldur, mis seob tootjatest, erinevatest võrguettevõtetest ja tarbijatest koosneva süsteemi üheks tervikuks. Süsteemi toimimine ühe tervikuna on oluline ka lõpptarbijate jaoks, kuna see võimaldab tagada tarbijatele mõistlike kuludega kvaliteetse energiavarustuse. See on üks Eleringi olulisimaid eesmärke.

 

Milline on Eesti energiasüsteem ja kuidas Elering seda haldab?

Eesti elektri ja gaasisüsteem koosneb sisemaistest võrkudest ning ühendustest naaberriikidega, mis teevad võimalikuks energia liikumise riikide vahel ja piiriülese energiakaubanduse.

Elering planeerib ja juhib reaalajas energiasüsteemi tööd. Eriti oluline on see elektrisüsteemis, kuna elektri tootmine ja tarbimine peavad olema igal ajahetkel tasakaalus. Gaasi ülekandevõrgus tuleb tagada piisav rõhk, et gaas jõuaks kõikide tarbijateni.

 

ElektrivõrkElektri põhivõrk koosneb ligikaudu 5500 kilomeetrist võimsatest kõrgepingeliinidest ja 150 alajaamast. Piiriülesed liinid ühendavat Eesti elektrisüsteemi Soome, Läti ja Venemaaga. Eleringi strateegiline eesmärk on elektrisüsteemi eraldamine Venemaa võrgust ja liitumine Euroopa Liidu elektrisüsteemiga. Süsteemi toimimist kirjeldab täpsemalt alajaotus elektrisüsteem.

 

 

 

GaasivõrkGaasi ülekandevõrgu moodustavad ligi 1000 kilomeetri pikkune gaasitorustik, kolm gaasimõõdujaama ning ligi 40 gaasijaotusjaama. Eesti gaasivõrk on praegu ühendatud Läti ja Venemaa gaasisüsteemidega. Mõne aasta jooksul valmib Eesti-Soome gaasiühendus Balticconnector, mis seob üheks tervikuks kolme Balti riigi ning Soome gaasivõrgud ja -turud.

 

 

Kui Elering haldab elektri ja gaasi ülekandevõrke, milles liiguvad suured energiakogused, siis lõpptarbijateni jõuavad elekter ja gaas ligi 60 erineva jaotusvõrgu vahendusel.

Mis suunas energiasüsteem areneb?

Elektri ja gaasi füüsiliste võrkude kõrval arendab Elering energiasektori IT-taristut, mis loob teenusepakkujatele võimalused energia targa tootmise ja tarbimise lahenduste väljatöötamiseks ja pakkumiseks. Tarkvõrgu lahendused võimaldavad energiatootjatel ja -tarbijatel analüüsida tekkivaid andmeid ning neist lähtudes suurendada efektiivsust energia tootmisel ja tarbimisel. Eleringi tarkvõrgu teenused ja rakendused on kättesaadavad e-eleringi kliendiportaalis.