Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on välja töötanud sagedusreservide (FCR, aFRR ja mFRR) tehnilised eelkvalifitseerimise nõuded sagedusreserve pakkuvatele reservüksustele, tuginedes Baltikumi ühistele sagedusreservide nõuetele.

Eelkvalifitseerimise nõuete dokumendid kirjeldavad ära tehnilisi nõudeid eri sagedusreservi tüüpide mahus ja testimise põhimõtteid, et veenduda teenuse kvaliteedis. Tehniline eelkvalifitseerimine on eelduseks osalemaks tuleviku Euroopa energiaplatvormide MARI ja PICASSO turgudel kui ka annab õiguse osaleda tulevikus loodavatele Baltikumi FCR, aFRR ja mFRR võimsusturgudele. Energia- ja võimsusturgude jaoks vajalikud andmevahetuse nõuded ja teenuslepingud luuakse vastavate turgude alustamisel.

Alltoodud mFRR ja aFRR energiapakkumiste esitamise põhimõtted rakenduvad vastavalt MARI ja PICASSO platvormide rakendamisel ning reguleerimisvõimsuse pakkumiste esitamise põhimõtted Balti ühise sagedusreservide võimsusturu rakendumisel.