Liigu edasi põhisisu juurde

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

 • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele
 • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt
 • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus

Kvaliteedinõuded on sätestatud Gaasituru toimimise võrgueeskirja paragrahvis 19 ja võrgueeskirja lisas. 

 

  Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama Eleringi kehtestatud võrgugaasi kvaliteedinõuetele. 

  Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

  PS: seoses Värska GMJ renoveerimistööde käigus esinenud probleemidega ei olnud aprilli alguses veebilehele lisatud märtsi maagaasi kvaliteeditunnistusel toodud kütteväärtuse number korrektne. 13. aprillil veebilehele lisatud versioonis on see viga kõrvaldatud. Vabandame Eleringi poolt põhjustatud võimalike ebameeldivuste pärast.

   

   

   

  Elering määrab ülekandevõrku siseneva maagaasi koostise ja selle alusel koostab arvestuskuus üle antud gaasi keskmise koostise kvaliteedi tunnistuse. Maagaasi kvaliteet peab vastama Eleringi kehtestatud võrgugaasi kvaliteedinõuetele. 

  Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

  PS: seoses Värska GMJ renoveerimistööde käigus esinenud probleemidega ei olnud aprilli alguses veebilehele lisatud märtsi maagaasi kvaliteeditunnistusel toodud kütteväärtuse number korrektne. 13. aprillil veebilehele lisatud versioonis on see viga kõrvaldatud. Vabandame Eleringi poolt põhjustatud võimalike ebameeldivuste pärast.

   

   

   

  Mille kohta sa infot otsid?

  Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg