Liigu edasi põhisisu juurde

Kvaliteedinõuete eesmärgiks on kindlustada:

 • võrgugaasi kvaliteedi vastavus olemasolevates gaasiseadmetes kasutuseks sobiva gaasi omadustele
 • gaasivõrkude ja -seadmete kahjustamise vältimine korrosiooni tekitavate vedelike ja saasteainete poolt
 • uutest tarneallikatest kvaliteedinõuetele vastava gaasi ülekandevõrku sisestamise võimalus

Kvaliteedinõuded on sätestatud Gaasituru toimimise võrgueeskirja paragrahvis 19 ja võrgueeskirja lisas. 

 

  Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

  PS: seoses Värska GMJ renoveerimistööde käigus esinenud probleemidega ei olnud aprilli alguses veebilehele lisatud märtsi maagaasi kvaliteeditunnistusel toodud kütteväärtuse number korrektne. 13. aprillil veebilehele lisatud versioonis on see viga kõrvaldatud. Vabandame Eleringi poolt põhjustatud võimalike ebameeldivuste pärast.

   

   

  Maagaasi kvaliteeditunnistus juuli 2020.pdf

  Kvaliteeditunnistus avaldatakse esimesel tööpäeval pärast arvestuskuu lõppu.

  PS: seoses Värska GMJ renoveerimistööde käigus esinenud probleemidega ei olnud aprilli alguses veebilehele lisatud märtsi maagaasi kvaliteeditunnistusel toodud kütteväärtuse number korrektne. 13. aprillil veebilehele lisatud versioonis on see viga kõrvaldatud. Vabandame Eleringi poolt põhjustatud võimalike ebameeldivuste pärast.

   

   

  Maagaasi kvaliteeditunnistus juuli 2020.pdf