Liigu edasi põhisisu juurde

Liitujal on võimalus vaadata Eleringi kodulehel olevast liitumisvõimsuste rakendusest  e-Gridmap https://vla.elering.ee/  ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi Eleringi kõrgepinge alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad liitujatele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus tarbimis- või tootmissuunaline võrguühendus.

Investeeringu tegemisel on oluline prognoosida investeeringu kulusid. Seetõttu tuleb hinnata, kus ja kuidas tarbimis- või tootmisseade elektrivõrguga ühendada. Eleringi väljastatavatest tehnilistest tingimustest selgub liitumise tehniline lahendus, selle hinnanguline maksumus ja liitumispunkti väljaehitamiseks kuluv aeg. Tehnilised tingimused väljastatakse otseliitumiseks Eleringi elektrivõrguga.

Eeluuringu läbiviimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee eeluuringutaotlus.

Tasu liik 

Menetlustasu €

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine

1000+km

Elering teostab eeluuringu ja väljastab tehnilised tingimused alates taotluse vastuvõtmisest 60 päeva jooksul. Lihtsama lahenduse korral kulub selleks vähem aega.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul, kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt järgmistest asjaoludest:

  • lisandunud on või liitumislepingute alusel on võrku lisandumas uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis kui ka Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmismoodulite sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.