Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetust makstakse elektrituruseaduse § 59 alusel. 
Alates 01.01.2021 rajatud tootmisseadmetele taastuvenergia toetust enam ei maksta ja edaspidi toimub toetuse määramine läbi vähempakkumiste, vähempakkumiste kohta leiate rohkem infot SIIT

Taastuvenerga toetuse taotlemiseks tuleb tootjal või tootja esindusõigusega isikul logida sisse peale tootmisele järgneva kuu 4.–5. kuupäeva Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning esitada eeltäidetud toetuse taotlus 7. kuupäevaks ja toetus makstakse taotluses näidatud pangakontole sama kuu 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Eraisikutel on võimalik salvestada Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi ka automaatne toetuse taotlemine sagedusega kord kuus, kvartalis või aastas, sel juhul esitab süsteem ise automaatselt valitud sagedusel toetuse taotluse.

Automaatse toetuse taotlemist saab salvestada Eleringi taastuvenergia infosüsteemis valides green.elering.ee lehel „Seadmed“ – vajutades tootmisseadmel või valides „Muuda“ – „Toetusega seotud teave“ – „Tasumise sagedus“ (valida rippmenüüst vastav sagedus) – „Muuda“.

Toetuse minimaalne väljamakse on 5 eurot ehk toetuse taotlust saab esitada, kui toetuse summaks on kogunenud vähemalt 5 eurot.

Põhjuseid võib olla mitmeid ning toome siinkohal välja kõige tavalisemad:

  1. Taastuvenergia toetust makstakse võrku antud saldeeritud koguse eest, mitte kogu võrku antud elektrienergia koguse eest.
  2. Vastavalt elektrituruseadusele ei maksta toetust negatiivse börsihinnaga tundide ajal.
  3. Kui lisada tootmisseadmele võimsust, siis lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta, vaid toetust makstakse proportsionaalselt (vt järgmist KKK-d) toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Kui tootmisseade koosneb mitmest elektripaigaldisest ja/või toetusmeetmed on elektripaigaldisel erinevad, siis tuleb seaduse järgi (ELTS § 58 lg 2 ja § 1081) toetuse saamiseks täita tingimus, et iga elektripaigaldisega toodetud elektrienergiat mõõdetakse eraldi õigusakti nõuete kohase mõõteseadmega ning vastavad mõõteandmed edastatakse andmevahetusplatvormile. Sellisel juhul on toetusaluse energiakoguse arvestuse aluseks vastavad mõõteandmed.

Kuna väikeste võimsuste juures ei pruugi mõõteseadme paigaldamine toodangu eristamiseks olla kuluefektiivne, siis lähtudes asjaolust, et sama tehnoloogiaga tootmisseadme puhul on tootmisseadme võimsus ja toodang otseses korrelatsioonis, võimaldatakse ka proportsionaalset toodangu eristamist selliselt, et taastuvenergia toetust makstakse proportsionaalselt toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses lähtudes tootmisseadme koguvõimsusest. 

Proportsionaalsel arvestusel arvestatakse toetust proportsionaalselt toetusskeemi registreeritud tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Näiteks 15 kW toetusaluse seadme puhul, kus toetusaluse seadme võimsust on suurendatud võrgulepingu kohaselt 50 kW-ni, arvestatakse toetust proportsionaalselt toetusskeemis oleva võimsuse ulatuses. Toetusalune toodangu kogus korrutatakse läbi vastava koefitsiendiga, antud juhul 15/50=0,3-ga.
 

Tootmisseadme registreerimiseks tuleb tootjal (võrgulepingu omanikul) logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning täita seadme registreerimise vorm ja laadida üles tootmisseadmega seotud võrguleping.

Kui tootmisseadmele makstakse toetust elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel, siis tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada 50 kW. Kui tootmisseadme võimsus ületab 50 kW, siis ei vasta tootmisseade toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimsuse suurendamine

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb alla 50 kW, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud kuni 50 kW piiri saavutamiseni. Lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta ja toetust makstakse proportsionaalselt toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Muul alustel toetust saavale tootmisseadmele võimsuse lisamine

Tootmisseadme* võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada elektrituruseaduses vastava toetusmeetme kohta ette nähtud tootmisseadme ülempiiri, kuna siis ei vasta tootmisseade  toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimuse suurendamine.

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb elektrituruseaduses ettenähtud võimsuse piiridesse, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud, kuid kuna toetusskeem on lõppenud, siis lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta, sel juhul makstakse toetust proportsionaalselt toetusskeemis oleva võimsuse ulatuses.

Tootmisseadmele võimsuse lisamisel tuleb tootjal sellest toetuse maksjat koheselt teavitada e-postil resupport@elering.ee, lisades kirjale uue võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingu, kuhu on märgitud tootmisseadme uus võimsus. Samuti tuleb tootjal toetuse maksjat koheselt teavitada, kui tootmisseadme juurde on lisatud salvestusseadmeid.

* Õigusaktide mõistes loetakse tootmisseadmeks ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid.
 

Toetus on tootmisseadmepõhine. Tootmisseadme omaniku ehk tootja vahetumine ei too kaasa muutusi toetusperioodi alguse ja lõpu osas.

Tootmisseadme omanikuvahetuse korral palume esmalt saata e-postile resupport@elering.ee uue omaniku nimele sõlmitud võrgulepingu.

Tootmisseadme (tootmisseadmeks loetakse ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid) või tootja andmete muutumisel, sh tootmisseadme võimsuse muutumisel, mõõteskeemi muutumisel, tootmisseadmega seotud võrgulepingu andmete muutumisel, salvestusseadme kasutamisel või muudel sellistel juhtudel peab tootja saatma sellekohase info viivitamata e-postile resupport@elering.ee.

Tootja või tootja juhatuse liige saab lisada Eleringi taastuvenergia infosüsteemi volitatud kasutajad, selleks tuleb tootjal või tootja juhatuse liikmel logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee – vajutada lehekülje üleval paremal servas tootja nimel – valida „Minu andmed“ – „Volitatud kasutajad“.

Taastuvenergia toetust makstakse elektrituruseaduse § 59 alusel. 
Alates 01.01.2021 rajatud tootmisseadmetele taastuvenergia toetust enam ei maksta ja edaspidi toimub toetuse määramine läbi vähempakkumiste, vähempakkumiste kohta leiate rohkem infot SIIT

Taastuvenerga toetuse taotlemiseks tuleb tootjal või tootja esindusõigusega isikul logida sisse peale tootmisele järgneva kuu 4.–5. kuupäeva Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning esitada eeltäidetud toetuse taotlus 7. kuupäevaks ja toetus makstakse taotluses näidatud pangakontole sama kuu 21. kuupäeval või sellele järgneval tööpäeval.

Eraisikutel on võimalik salvestada Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi ka automaatne toetuse taotlemine sagedusega kord kuus, kvartalis või aastas, sel juhul esitab süsteem ise automaatselt valitud sagedusel toetuse taotluse.

Automaatse toetuse taotlemist saab salvestada Eleringi taastuvenergia infosüsteemis valides green.elering.ee lehel „Seadmed“ – vajutades tootmisseadmel või valides „Muuda“ – „Toetusega seotud teave“ – „Tasumise sagedus“ (valida rippmenüüst vastav sagedus) – „Muuda“.

Toetuse minimaalne väljamakse on 5 eurot ehk toetuse taotlust saab esitada, kui toetuse summaks on kogunenud vähemalt 5 eurot.

Põhjuseid võib olla mitmeid ning toome siinkohal välja kõige tavalisemad:

  1. Taastuvenergia toetust makstakse võrku antud saldeeritud koguse eest, mitte kogu võrku antud elektrienergia koguse eest.
  2. Vastavalt elektrituruseadusele ei maksta toetust negatiivse börsihinnaga tundide ajal.
  3. Kui lisada tootmisseadmele võimsust, siis lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta, vaid toetust makstakse proportsionaalselt (vt järgmist KKK-d) toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Kui tootmisseade koosneb mitmest elektripaigaldisest ja/või toetusmeetmed on elektripaigaldisel erinevad, siis tuleb seaduse järgi (ELTS § 58 lg 2 ja § 1081) toetuse saamiseks täita tingimus, et iga elektripaigaldisega toodetud elektrienergiat mõõdetakse eraldi õigusakti nõuete kohase mõõteseadmega ning vastavad mõõteandmed edastatakse andmevahetusplatvormile. Sellisel juhul on toetusaluse energiakoguse arvestuse aluseks vastavad mõõteandmed.

Kuna väikeste võimsuste juures ei pruugi mõõteseadme paigaldamine toodangu eristamiseks olla kuluefektiivne, siis lähtudes asjaolust, et sama tehnoloogiaga tootmisseadme puhul on tootmisseadme võimsus ja toodang otseses korrelatsioonis, võimaldatakse ka proportsionaalset toodangu eristamist selliselt, et taastuvenergia toetust makstakse proportsionaalselt toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses lähtudes tootmisseadme koguvõimsusest. 

Proportsionaalsel arvestusel arvestatakse toetust proportsionaalselt toetusskeemi registreeritud tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Näiteks 15 kW toetusaluse seadme puhul, kus toetusaluse seadme võimsust on suurendatud võrgulepingu kohaselt 50 kW-ni, arvestatakse toetust proportsionaalselt toetusskeemis oleva võimsuse ulatuses. Toetusalune toodangu kogus korrutatakse läbi vastava koefitsiendiga, antud juhul 15/50=0,3-ga.
 

Tootmisseadme registreerimiseks tuleb tootjal (võrgulepingu omanikul) logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee ning täita seadme registreerimise vorm ja laadida üles tootmisseadmega seotud võrguleping.

Kui tootmisseadmele makstakse toetust elektrituruseaduse § 59 lg 25 alusel, siis tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada 50 kW. Kui tootmisseadme võimsus ületab 50 kW, siis ei vasta tootmisseade toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimsuse suurendamine

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb alla 50 kW, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud kuni 50 kW piiri saavutamiseni. Lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta ja toetust makstakse proportsionaalselt toetusskeemis oleva tootmisseadme võimsuse ulatuses.

Muul alustel toetust saavale tootmisseadmele võimsuse lisamine

Tootmisseadme* võimsus koos lisandunud võimsusega ei tohi ületada elektrituruseaduses vastava toetusmeetme kohta ette nähtud tootmisseadme ülempiiri, kuna siis ei vasta tootmisseade  toetuse saamise tingimustele ning tootjal puudub õigus saada toetust hetkest, mil toimus võimuse suurendamine.

Kui tootmisseadme võimsus koos lisandunud võimsusega jääb elektrituruseaduses ettenähtud võimsuse piiridesse, siis ei ole tootmisseadmele võimsuse lisamine keelatud, kuid kuna toetusskeem on lõppenud, siis lisandunud võimsusega toodetud elektrienergia eest toetust ei maksta, sel juhul makstakse toetust proportsionaalselt toetusskeemis oleva võimsuse ulatuses.

Tootmisseadmele võimsuse lisamisel tuleb tootjal sellest toetuse maksjat koheselt teavitada e-postil resupport@elering.ee, lisades kirjale uue võrguettevõtjaga sõlmitud võrgulepingu, kuhu on märgitud tootmisseadme uus võimsus. Samuti tuleb tootjal toetuse maksjat koheselt teavitada, kui tootmisseadme juurde on lisatud salvestusseadmeid.

* Õigusaktide mõistes loetakse tootmisseadmeks ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid.
 

Toetus on tootmisseadmepõhine. Tootmisseadme omaniku ehk tootja vahetumine ei too kaasa muutusi toetusperioodi alguse ja lõpu osas.

Tootmisseadme omanikuvahetuse korral palume esmalt saata e-postile resupport@elering.ee uue omaniku nimele sõlmitud võrgulepingu.

Tootmisseadme (tootmisseadmeks loetakse ühe liitumispunkti taga olevaid seadmeid ja mooduleid) või tootja andmete muutumisel, sh tootmisseadme võimsuse muutumisel, mõõteskeemi muutumisel, tootmisseadmega seotud võrgulepingu andmete muutumisel, salvestusseadme kasutamisel või muudel sellistel juhtudel peab tootja saatma sellekohase info viivitamata e-postile resupport@elering.ee.

Tootja või tootja juhatuse liige saab lisada Eleringi taastuvenergia infosüsteemi volitatud kasutajad, selleks tuleb tootjal või tootja juhatuse liikmel logida sisse Eleringi Taastuvenergia Infosüsteemi aadressil green.elering.ee – vajutada lehekülje üleval paremal servas tootja nimel – valida „Minu andmed“ – „Volitatud kasutajad“.