Liigu edasi põhisisu juurde

Toetuste maksmine ja annetuste tegemine Eleringi poolt toimub kooskõlas Riigivaraseaduse ja ettevõtte siseregulatsioonidega. Toetused peavad aitama kaasa Eleringi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele, et oleks tagatud Eesti tarbijatele energia varustuskindlus igal ajahetkel.

Elering annab ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena toetusi energiavarustuskindluse tagamiseks, energeetikaalase hariduse edendamiseks ning üldise energeetikaalase teadlikkuse tõstmiseks läbi:

 • energeetika valdkonnaga seotud üliõpilastele stipendiumide maksmise;
 • energeetika valdkonnas õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamise;
 • energeetikaalaste ürituste korraldamise toetamise ja energeetikaalase teabe levitamise.

 

 

 

Väljaantud toetused:

Eleringi energeetikastipendiumid 2023

Energeetikaalase hariduse edendamiseks annab Elering ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena igal aastal välja energeetikastipendiumit.

Koostöös TalTechi Arengufondiga andsime 2023. aastal välja kolm Tuleviku energiasüsteemi stipendiumit.

Toetuse summa oli bakalaureuseõppe tasemel 1500 eurot ning magistriõppe tasemel 2000 eurot.

Elering AS - Tuleviku energiasüsteemi stipendium
Eesnimi Perekonnanimi Õppetase Õppekava
Anna-Liis Mägi Magistriõpe Rohelised energiatehnoloogiad

 

Elering AS - Targa energiasüsteemi bakalaureuseõppe stipendium
Eesnimi Perekonnanimi Õppetase Õppekava
Andero Raava Bakalaureuseõpe Informaatika
Rain Rähni Bakalaureuseõpe Informaatika

Eleringi energeetikastipendiumid 2022

Energeetikaalase hariduse edendamiseks annab Elering ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena igal aastal välja energeetikastipendiumit.

Koostöös TalTechi Arengufondiga andsime 2022. aastal välja kolm Tuleviku energiasüsteemi stipendiumit.

Toetuse summa oli 1500 eurot.

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Stipendium  
Laur Valgur Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Raigo Seppago Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Elina Liibak Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  

Eleringi energeetikastipendiumid 2021

Toetuse summa bakalureuseõppe tasemel oli 1000 eurot, magistriõppe tasemel 2000 eurot ja doktoriõppe tasemel 3000 eurot. 

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Stipendium  
Mirko Nõmmsalu Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Jaak Lepik Magistriõpe Inseneriteaduskond Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Tuule Mall Parts Doktoriõpe Inseneriteaduskond Ehitus ja arhitektuur Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Jan Kokla Bakalaureuseõpe Infotehnoloogia teaduskond Informaatika Targa energiasüsteemi stipendium  
Margus Sumla Magistriõpe Infotehnoloogia teaduskond Infosüsteemide analüüs ja kavandamine Targa energiasüsteemi stipendium  

 

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2020

Toetuse summa bakalureuseõppe tasemel oli 1000 eurot, magistriõppe tasemel 2000 eurot ja doktoriõppe tasemel 3000 eurot. 

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Uurimisöö teema
Eke Tominga Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Elektrituru järgi automatiseeritud elektrolüsaator
Rainer Kelk Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia Passiivne jahutus raskete õnnetuste puhul väikestes moodulreaktorites
Kätlin Värno Magistriõpe Inseneriteaduskond Design and technology futures Võrgupiirkonna lokaalselt kliimaneutraalseks muutmine kulusid kokku hoides 
Marko Tealane Doktoriõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Eesti elektrisüsteemi releekaitse ja süsteemikaitse rakendamise metoodika konverterpõhises süsteemis

Aastal 2018 Elering toetusi välja ei maksnud.

14.03.2017

ETEK-i hackathon

Toetuse saaja: Eesti Taastuvenergia Koda

Toetuse summa: 700 eurot

Toetuse eesmärk on 10.-11.03.2017 läbi viidud hackathoni korraldamise kulude osaline katmine

Hackathon baseerub Eesti Taastuvenergia Koja poolt Estfeedi projekti raames arendatud rakenduse “MinuEnergia” arendamisel.  

 

 

24.02.2017

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine.

2017. aasta Lennart Meri konverentsi energeetikaplokis keskendutakse muuhulgas uuringu „GEOPOLITICS OF POWER GRIDS: Security and Foreign Policy Implications of De-synchronisation of the Baltic States’ Power Grids from Russia and Belarus and Synchronisation with Nordic or Continental European Systems“ vahetulemuste tutvustamisele.

Ajujaht 2015-2018 konkurss

Toetuse saajadCivitta Eesti AS ja konkursi eripreemia pälvija

Toetuse summa: 5 000 eurot

Toetuse eesmärkprojekti “Ajujaht 2015-2018” auhinnafondi ja korraldamise toetamine. Otsus toetab Eleringi strateegiat energeetikaalase teadus-, haridus- ja arendustegevuse edendamisel.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine.

2016. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on „Shaping the New Normal“. Energeetika leiab käsitlemist plokkides „Oil, War and Politics: Trends in Global Economy“ ning „Climate, Security and Supply: How sustainable is the EU’s energy security strategy?“.

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2016

Toetuse saajad: Tallinna Tehnikaülikooli energia- ja geotehnika doktorant Madis Leinakse ja Tartu Ülikooli keemia valdkonna doktorant Rasmus Palm

Toetuse summa: Stipendiumi suurus kummalegi doktorandile on 10 000 eurot

 • Madis Leinakse uurimisteema: Releekaitse- ja automaatikaseadmete võimalused ja kitsendused süsteemiautomaatika rakendamisel
 • Rasmus Palmi uurimisteema: Ülevaade vesiniku salvestamisest komplekshüdriid/süsinik komposiitmaterjalides

 

Elektrivõrkude juhtimist matkiva eksponaadi loomine

Toetuse saaja: Väätsa Vallavalitsus

Toetuse summa: 2500 eurot

Väätsa vald kavandab Väätsa mõisahoonesse kogemus- ja avastusõppel põhinevat Taastuvenergia õppekeskust. Kolmel korrusel asuvasse õppekeskusesse on planeeritud interaktiivsed eksponaadid, rändnäitused, töötoad. Euroopas ainukesena eksponeeritakse kõiki taastuvenergia liike, energia salvestamise lahendusi ja väljakutseid, elektrivõrkude juhtimist, samuti leiavad kajastamist fossiilsed energialahendused ning tuumaenergia. Elering toetab projekti raames elektrivõrkude (minivariant Eleringi igapäevatööst) juhtimist matkiva eksponaadi loomist.

 

TTÜ õppematerjalid ja üritused

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 19 000 eurot

2016. aastal toetatavad TTÜ õppematerjalid ja üritused:

 • 5200 eurot õpiku „Energiatarbimise juhtimine ja säästlik korraldamine“ kirjastamiseks;
 • 5000 eurot rahvusvahelise konverentsi „Elektri kvaliteet ja toitekindlus: PQ2016” korraldamiseks;
 • 4000 eurot õpiku „Energia ringkäik looduses“ kirjastamiseks;
 • 4200 eurot õppevahend-stendide „Clean Energy Trainer“ soetamiseks;
 • 150 eurot energianädala korraldamiseks;
 • 150 eurot erialapäeva korraldamiseks;
 • 300 eurot avatud uste päevade korraldamiseks.

 

Ressursi- ja energiasäästu konkurss Negavatt

Toetuse saaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse summa: 3000 eurot

Toetuse eesmärk on Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatava ressursi- ja energiasäästu konkursi Negavatt auhinnafondi toetamine. Kolmandat hooaega läbiviidavale konkursile oodatakse tudengitelt nutikaid projektiideid, mis aitavad vähendada ressursi- ja energiakulu nende ülikoolis või selle vahetus lähetuses. Negavati eesmärk on tudengite ja ülikoolide töötajate energiasäästualase teadlikkuse tõstmine, ülikoolides roheinnovatsiooni (sh sotsiaalse innovatsiooni) tekitamine ning keskkonnateadliku diskussiooni loomine.

EEVÜ kodulehe loomine

Toetuse saajaEesti Energeetika Veteranide Ühendus

Toetuse summa174,90 eurot

Toetuse eesmärk on Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse kodulehekülje loomisele kaasa aitamine energeetikaalase teabe levitamise eesmärgil.

 

Elektrimasinate alase õpiku väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 7000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. TTÜ-s on elektriinseneridele elektrimasinaid õpetatud üle 50 aasta. Põhiline elektrimasinate õpik, mis Eesti keeles on ilmunud, on Aleksander Voldeku poolt koostatud juba 40 aastat tagasi. Selle ajaga on elektrimasinad tehniliselt edasi arenenud ning õpetamises on toimunud muutusi.

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2015

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Kaur Tuttelberg, TTÜ elektroenergeetika magistrant Henri Manninen ja TTÜ elektroenergeetika magistrant Liis Remmelg

Toetuse summa: Stipendiumi suurus magistrandile on kuni 10 000 eurot. Stipendiumi suurus doktorandile on kuni 12 000 eurot

Kaur Tuttelbergi uurimisteema: FACTS seadmete paigutuse optimeerimine, arvestades Eesti elektrisüsteemi stabiilsuse nõudeid
Henri Mannineni uurimisteema: Põhivõrgu liinide ja alajaamade kasuliku eluea määramise metoodika
Liis Remmelgi uurimisteema: Soome ja Balti riikide gaasiturgude korraldus ning ühtne gaasivõrk

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. 2015. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on „The Limits of Order“. Konverentsi energeetikaplokis vaadeldakse Venemaa teema raames energiapoliitikat kui instrumenti. Käsitletakse energiajulgeoleku tähtsust hirmupoliitika osana, Venemaa ohjeldamises kui ka enamhaavatavate lääneriikide kaitsel.

 

Eesti Rahvusringhäälingu hariduslik saade Rakett 69

Toetuse saaja: saatesarja võitjatiim

Toetuse summa: kuni 6000 eurot lähtuvalt auhinnareisi tegelikest kuludest

Toetuse eesmärk on toetada Eesti Rahvusringhäälingu haridusliku saate Rakett 69 auhinnafondi. Saate eesmärk on noorte uudishimu ergutamine ja suunamine reaalainete omandamisel ja väärtustamisel ning üles leida Eesti tulevased teadlased. Saates on tegemist suuresti füüsikaliste ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamisega võistlejate poolt.

 

Ressursi- ja energiasäästu konkurss Negavatt

Toetuse saaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse summa: 2500 eurot

Toetuse eesmärk on Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatava ressursi- ja energiasäästu konkursi Negavatt auhinnafondi toetamine. Teist korda läbiviidava konkursiga Negavatt soovitakse tõsta energiasäästualast teadlikkust ülikoolides ning tekitada seal roheinnovatsiooni. Negavatt on võistluspõhine konkurss, kuhu oodatakse tudengitelt põnevaid ideid ja projekte, mis aitavad vähendada ressursikulu nende ülikoolis või selle vahetus läheduses.

Eleringi energeetikastipendium – Indrek Tallo

Toetuse saaja: Indrek Tallo

Toetuse summa: Stipendiumi summas 1500 eurot kuus 6 kuu vältel

Elering maksab stipendiumi Tartu Ülikooli doktorandile. Stipendiaadi ülesandeks on koostada ülevaade nn „power-to-gas“ tehnoloogiatest ning nende rakendatavusest Eesti tööstuses ja energeetikas.

 

Eleringi energeetikastipendium – Karlis Goldstein

Toetuse saaja: Karlis Goldstein

Toetuse summa: Ühekordne stipendium summas 4270 eurot

Elering maksab stipendiumi õpingute toetamiseks Prantsusmaal École Nationale d'Administration’is (Strasbourg) ning Sorbonne’i Paris 1 magistriõppeprogrammis. Stipendiaadi ülesandeks on uurida United Nations Climate Change Conference, COP21 (21st Conference of the Parties) kokkuleppe ettevalmistust ja lõppkokkulepet.

 

Õpiku "Üldelektrotehnika" väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 2500 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Õpik on kõrgkoolidele. Lisaks sobib õpik abivahendina kasutamiseks bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade üliõpilastele elektriala kursustes, et süvendada arusaama elektrist ja energiamuundamisest.

 

Teemanäituse „ÕHUS ON ELEKTRIT! Luksuslikust argiseks“ läbiviimine

Toetuse saaja: Eesti Ajaloomuuseum

Toetuse summa: 6000 eurot

Toetuse eesmärk on energeetikaalase teadmise laiem levitamine. Näitus on Maarjamäe lossis eksponeeritud perioodil 23. oktoober 2014 kuni 31. mai 2015. Näitus tutvustab elektriga seotud uuendusi igapäevaelus ja annab seeläbi ülevaate muuseumidesse kogutud elektrilistest esemetest. Publiku ette tuuakse uued uurimustulemused elektrienergia kasutuselevõtu ajaloost Eestis.

 

Õpiku „Elektrivarustuse tulevikuvisioonid“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 4000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Õpik on mõeldud energeetika teaduskonna üliõpilastele ning käsitleb probleeme, mis on seotud uue tehnoloogia (taastuvate energiaallikate, energiasalvestite, infotehnoloogia, pooljuhttehnika, signaali- ja jõumuundurite ning erinevate automaatikasüsteemide) massilise kasutuselevõtuga energeetikas ning uuel tehnoloogial põhineva tarkvõrkude idee rakendamisega. Raamat on kasulik ka praktiseerivatele inseneridele uue tehnoloogia ja uute põhimõtete omandamiseks.

 

Õpiku „Energiasalvestid ja salvestustehnoloogiad“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 4000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Raamat sobib kasutamiseks põhiõpikuna magistriõppe energiasalvestite ja energiatarbimise juhtimise ainetes. Lisaks sobib see abivahendina kasutamiseks elektroenergeetika, hajaenergeetika, elektriajamite ja jõuelektroonika ning hoonete energiatõhususe magistriõppekavades.

 

Õpiku „Alalisvooluühendused“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Tegemist on esimese eestikeelse kõrgepingelisi alalisvooluülekannete (HVDC) ja juhitavate vahelduvvooluülekannete (FACTS) temaatikat käsitleva kõrgkooliõpikuga.

 

Konverentsi "2014 Electric Power Quality and Supply Reliability" korraldamine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärk on  õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamine energeetika valdkonnas. 2014. aasta juunis toimub üheksandat korda rahvusvaheline elektrikvaliteedi- ja varustuskindlusealane konverents PQ2014.

 

Eleringi energeetikastipendiumid – Triin Kangro ja Hardi Koduvere

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Triin Kangro ja TTÜ elektroenergeetika magistrant Hardi Koduvere

Toetuse summa: Stipendiumi suurus doktorandile on 1500 eurot kuus ja magistrandile 1200 eurot kuus. Stipendium määratakse kuni 10 kuuks.

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav kuni 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. 2014. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on The Security of Mare Nostrum and Beyond: The Return of Northern Europe to the World Scene? Konverents käsitleb nn pehmeid kui ka sõjalisi julgeolekuküsimusi, sealhulgas Läänemere olulist rolli ülemaailmses transpordivõrgustikus ja energiavarustuses.

Energeetikaalase raamatu "Energiatehnika ja maailm" väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 10 000 eurot

Toetuse eesmärk on raamatu "Energiatehnika ja maailm“ väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks.

 

Energeetika- ja keemiatudengite suveseminar

Toetuse saaja: MTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu

Toetuse summa: 200 eurot

Toetuse eesmärgiks on TTÜ üliõpilaste teadmiste laiendamine, huvi suurendamine eriala vastu ja õpimotivatsiooni tõstmine läbi energeetika- ja keemiatudengite suveseminari korraldamise 30.08.-1.09.2013.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. Konverents keskendub traditsiooniliselt riikidevaheliste suhete ja julgeoleku teemadele, sel aastal on fookuses energeetika teemad.

 

Eleringi energeetikastipendium - Henri Klemmer

Toetuse saaja: TTÜ elektroenergeetika magistrant Henri Klemmer

Toetuse summa: 1200 eurot kuus 10 kuu vältel

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Eleringi energeetikastipendium - Martin Saks

Toetuse saaja: TTÜ elektroenergeetika magistrant Martin Saks

Toetuse summa: 1200 eurot kuus 10 kuu vältel

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

Metsloomade haigla rajamine Raasiku vallas

Toetuse saaja: Eestimaa Looduse Fond

Toetuse summa: 3500 eurot aastas

Toetuse eesmärgiks on toetada Raasiku vallas metsloomade haigla rajamist Eleringile kuuluvale kinnistule.

 

Eesti Elektroenergeetika Seltsi juubeliraamat

Toetuse saaja: Eesti Elektroenergeetika Seltsi

Toetuse summa: 600 eurot

Toetuse eesmärgiks on toetada Eesti Elektroenergeetika Seltsi juubeliraamatu koostamist.

 

Konverents "2012 Electric Power Quality and Supply Reliability"

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärgiks on toetada Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatavat konverentsi "2012 Electric Power Quality and Supply Reliability".

 

Eleringi energeetikastipendium 2012

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Tanel Sarnetile ning TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorant Kristo Klesmentile.

Toetuse summa: 1500/eurot kuus 10 kuu vältel mõlemale doktorandile

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Üle-Euroopalise elektriala tudengite assotsiatsiooni EESTEC aastakongress

Toetuse saaja: MTÜ Lapikud

Toetuse summa: 3500 eurot

Toetuse andmise eesmärgiks on üle-Euroopalise elektriala tudengite assotsiatsiooni EESTEC aastakongressi korraldamise toetamine.

 

Energeetikaalase õpiku „Elektrisüsteemi stabiilsus“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 2500 eurot

Elering toetas TTÜ Elektroenergeetika instituuti õpiku „Elektrisüsteemi stabiilsus“ (autorid J. Kilter ja M. Meldorf) väljaandmisel (keeleline toimetamine, kirjastamine ja trükkimine). Toetuse eesmärgiks on energeetikaalase õppe arendamine ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamine energeetika valdkonnas läbi õppeprotsessi mitmekesistava õppevahendi väljatöötamise.

Eleringi energeetikastipendiumid 2023

Energeetikaalase hariduse edendamiseks annab Elering ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena igal aastal välja energeetikastipendiumit.

Koostöös TalTechi Arengufondiga andsime 2023. aastal välja kolm Tuleviku energiasüsteemi stipendiumit.

Toetuse summa oli bakalaureuseõppe tasemel 1500 eurot ning magistriõppe tasemel 2000 eurot.

Elering AS - Tuleviku energiasüsteemi stipendium
Eesnimi Perekonnanimi Õppetase Õppekava
Anna-Liis Mägi Magistriõpe Rohelised energiatehnoloogiad

 

Elering AS - Targa energiasüsteemi bakalaureuseõppe stipendium
Eesnimi Perekonnanimi Õppetase Õppekava
Andero Raava Bakalaureuseõpe Informaatika
Rain Rähni Bakalaureuseõpe Informaatika

Eleringi energeetikastipendiumid 2022

Energeetikaalase hariduse edendamiseks annab Elering ühiskondlikult vastutustundliku ettevõttena igal aastal välja energeetikastipendiumit.

Koostöös TalTechi Arengufondiga andsime 2022. aastal välja kolm Tuleviku energiasüsteemi stipendiumit.

Toetuse summa oli 1500 eurot.

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Stipendium  
Laur Valgur Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Raigo Seppago Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Elina Liibak Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Tuleviku energiasüsteemi stipendium  

Eleringi energeetikastipendiumid 2021

Toetuse summa bakalureuseõppe tasemel oli 1000 eurot, magistriõppe tasemel 2000 eurot ja doktoriõppe tasemel 3000 eurot. 

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Stipendium  
Mirko Nõmmsalu Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Jaak Lepik Magistriõpe Inseneriteaduskond Energiamuundus- ja juhtimissüsteemid Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Tuule Mall Parts Doktoriõpe Inseneriteaduskond Ehitus ja arhitektuur Tuleviku energiasüsteemi stipendium  
Jan Kokla Bakalaureuseõpe Infotehnoloogia teaduskond Informaatika Targa energiasüsteemi stipendium  
Margus Sumla Magistriõpe Infotehnoloogia teaduskond Infosüsteemide analüüs ja kavandamine Targa energiasüsteemi stipendium  

 

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2020

Toetuse summa bakalureuseõppe tasemel oli 1000 eurot, magistriõppe tasemel 2000 eurot ja doktoriõppe tasemel 3000 eurot. 

Nimi Õppetase Teaduskond Õppekava Uurimisöö teema
Eke Tominga Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Elektrituru järgi automatiseeritud elektrolüsaator
Rainer Kelk Bakalaureuseõpe Inseneriteaduskond Keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia Passiivne jahutus raskete õnnetuste puhul väikestes moodulreaktorites
Kätlin Värno Magistriõpe Inseneriteaduskond Design and technology futures Võrgupiirkonna lokaalselt kliimaneutraalseks muutmine kulusid kokku hoides 
Marko Tealane Doktoriõpe Inseneriteaduskond Elektroenergeetika ja mehhatroonika Eesti elektrisüsteemi releekaitse ja süsteemikaitse rakendamise metoodika konverterpõhises süsteemis

Aastal 2018 Elering toetusi välja ei maksnud.

14.03.2017

ETEK-i hackathon

Toetuse saaja: Eesti Taastuvenergia Koda

Toetuse summa: 700 eurot

Toetuse eesmärk on 10.-11.03.2017 läbi viidud hackathoni korraldamise kulude osaline katmine

Hackathon baseerub Eesti Taastuvenergia Koja poolt Estfeedi projekti raames arendatud rakenduse “MinuEnergia” arendamisel.  

 

 

24.02.2017

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine.

2017. aasta Lennart Meri konverentsi energeetikaplokis keskendutakse muuhulgas uuringu „GEOPOLITICS OF POWER GRIDS: Security and Foreign Policy Implications of De-synchronisation of the Baltic States’ Power Grids from Russia and Belarus and Synchronisation with Nordic or Continental European Systems“ vahetulemuste tutvustamisele.

Ajujaht 2015-2018 konkurss

Toetuse saajadCivitta Eesti AS ja konkursi eripreemia pälvija

Toetuse summa: 5 000 eurot

Toetuse eesmärkprojekti “Ajujaht 2015-2018” auhinnafondi ja korraldamise toetamine. Otsus toetab Eleringi strateegiat energeetikaalase teadus-, haridus- ja arendustegevuse edendamisel.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine.

2016. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on „Shaping the New Normal“. Energeetika leiab käsitlemist plokkides „Oil, War and Politics: Trends in Global Economy“ ning „Climate, Security and Supply: How sustainable is the EU’s energy security strategy?“.

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2016

Toetuse saajad: Tallinna Tehnikaülikooli energia- ja geotehnika doktorant Madis Leinakse ja Tartu Ülikooli keemia valdkonna doktorant Rasmus Palm

Toetuse summa: Stipendiumi suurus kummalegi doktorandile on 10 000 eurot

 • Madis Leinakse uurimisteema: Releekaitse- ja automaatikaseadmete võimalused ja kitsendused süsteemiautomaatika rakendamisel
 • Rasmus Palmi uurimisteema: Ülevaade vesiniku salvestamisest komplekshüdriid/süsinik komposiitmaterjalides

 

Elektrivõrkude juhtimist matkiva eksponaadi loomine

Toetuse saaja: Väätsa Vallavalitsus

Toetuse summa: 2500 eurot

Väätsa vald kavandab Väätsa mõisahoonesse kogemus- ja avastusõppel põhinevat Taastuvenergia õppekeskust. Kolmel korrusel asuvasse õppekeskusesse on planeeritud interaktiivsed eksponaadid, rändnäitused, töötoad. Euroopas ainukesena eksponeeritakse kõiki taastuvenergia liike, energia salvestamise lahendusi ja väljakutseid, elektrivõrkude juhtimist, samuti leiavad kajastamist fossiilsed energialahendused ning tuumaenergia. Elering toetab projekti raames elektrivõrkude (minivariant Eleringi igapäevatööst) juhtimist matkiva eksponaadi loomist.

 

TTÜ õppematerjalid ja üritused

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 19 000 eurot

2016. aastal toetatavad TTÜ õppematerjalid ja üritused:

 • 5200 eurot õpiku „Energiatarbimise juhtimine ja säästlik korraldamine“ kirjastamiseks;
 • 5000 eurot rahvusvahelise konverentsi „Elektri kvaliteet ja toitekindlus: PQ2016” korraldamiseks;
 • 4000 eurot õpiku „Energia ringkäik looduses“ kirjastamiseks;
 • 4200 eurot õppevahend-stendide „Clean Energy Trainer“ soetamiseks;
 • 150 eurot energianädala korraldamiseks;
 • 150 eurot erialapäeva korraldamiseks;
 • 300 eurot avatud uste päevade korraldamiseks.

 

Ressursi- ja energiasäästu konkurss Negavatt

Toetuse saaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse summa: 3000 eurot

Toetuse eesmärk on Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatava ressursi- ja energiasäästu konkursi Negavatt auhinnafondi toetamine. Kolmandat hooaega läbiviidavale konkursile oodatakse tudengitelt nutikaid projektiideid, mis aitavad vähendada ressursi- ja energiakulu nende ülikoolis või selle vahetus lähetuses. Negavati eesmärk on tudengite ja ülikoolide töötajate energiasäästualase teadlikkuse tõstmine, ülikoolides roheinnovatsiooni (sh sotsiaalse innovatsiooni) tekitamine ning keskkonnateadliku diskussiooni loomine.

EEVÜ kodulehe loomine

Toetuse saajaEesti Energeetika Veteranide Ühendus

Toetuse summa174,90 eurot

Toetuse eesmärk on Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse kodulehekülje loomisele kaasa aitamine energeetikaalase teabe levitamise eesmärgil.

 

Elektrimasinate alase õpiku väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 7000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. TTÜ-s on elektriinseneridele elektrimasinaid õpetatud üle 50 aasta. Põhiline elektrimasinate õpik, mis Eesti keeles on ilmunud, on Aleksander Voldeku poolt koostatud juba 40 aastat tagasi. Selle ajaga on elektrimasinad tehniliselt edasi arenenud ning õpetamises on toimunud muutusi.

 

Eleringi energeetikastipendiumid 2015

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Kaur Tuttelberg, TTÜ elektroenergeetika magistrant Henri Manninen ja TTÜ elektroenergeetika magistrant Liis Remmelg

Toetuse summa: Stipendiumi suurus magistrandile on kuni 10 000 eurot. Stipendiumi suurus doktorandile on kuni 12 000 eurot

Kaur Tuttelbergi uurimisteema: FACTS seadmete paigutuse optimeerimine, arvestades Eesti elektrisüsteemi stabiilsuse nõudeid
Henri Mannineni uurimisteema: Põhivõrgu liinide ja alajaamade kasuliku eluea määramise metoodika
Liis Remmelgi uurimisteema: Soome ja Balti riikide gaasiturgude korraldus ning ühtne gaasivõrk

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. 2015. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on „The Limits of Order“. Konverentsi energeetikaplokis vaadeldakse Venemaa teema raames energiapoliitikat kui instrumenti. Käsitletakse energiajulgeoleku tähtsust hirmupoliitika osana, Venemaa ohjeldamises kui ka enamhaavatavate lääneriikide kaitsel.

 

Eesti Rahvusringhäälingu hariduslik saade Rakett 69

Toetuse saaja: saatesarja võitjatiim

Toetuse summa: kuni 6000 eurot lähtuvalt auhinnareisi tegelikest kuludest

Toetuse eesmärk on toetada Eesti Rahvusringhäälingu haridusliku saate Rakett 69 auhinnafondi. Saate eesmärk on noorte uudishimu ergutamine ja suunamine reaalainete omandamisel ja väärtustamisel ning üles leida Eesti tulevased teadlased. Saates on tegemist suuresti füüsikaliste ja insenertehniliste lahenduste väljatöötamisega võistlejate poolt.

 

Ressursi- ja energiasäästu konkurss Negavatt

Toetuse saaja: Keskkonnainvesteeringute Keskus

Toetuse summa: 2500 eurot

Toetuse eesmärk on Keskkonnainvesteeringute Keskuse korraldatava ressursi- ja energiasäästu konkursi Negavatt auhinnafondi toetamine. Teist korda läbiviidava konkursiga Negavatt soovitakse tõsta energiasäästualast teadlikkust ülikoolides ning tekitada seal roheinnovatsiooni. Negavatt on võistluspõhine konkurss, kuhu oodatakse tudengitelt põnevaid ideid ja projekte, mis aitavad vähendada ressursikulu nende ülikoolis või selle vahetus läheduses.

Eleringi energeetikastipendium – Indrek Tallo

Toetuse saaja: Indrek Tallo

Toetuse summa: Stipendiumi summas 1500 eurot kuus 6 kuu vältel

Elering maksab stipendiumi Tartu Ülikooli doktorandile. Stipendiaadi ülesandeks on koostada ülevaade nn „power-to-gas“ tehnoloogiatest ning nende rakendatavusest Eesti tööstuses ja energeetikas.

 

Eleringi energeetikastipendium – Karlis Goldstein

Toetuse saaja: Karlis Goldstein

Toetuse summa: Ühekordne stipendium summas 4270 eurot

Elering maksab stipendiumi õpingute toetamiseks Prantsusmaal École Nationale d'Administration’is (Strasbourg) ning Sorbonne’i Paris 1 magistriõppeprogrammis. Stipendiaadi ülesandeks on uurida United Nations Climate Change Conference, COP21 (21st Conference of the Parties) kokkuleppe ettevalmistust ja lõppkokkulepet.

 

Õpiku "Üldelektrotehnika" väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 2500 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Õpik on kõrgkoolidele. Lisaks sobib õpik abivahendina kasutamiseks bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppekavade üliõpilastele elektriala kursustes, et süvendada arusaama elektrist ja energiamuundamisest.

 

Teemanäituse „ÕHUS ON ELEKTRIT! Luksuslikust argiseks“ läbiviimine

Toetuse saaja: Eesti Ajaloomuuseum

Toetuse summa: 6000 eurot

Toetuse eesmärk on energeetikaalase teadmise laiem levitamine. Näitus on Maarjamäe lossis eksponeeritud perioodil 23. oktoober 2014 kuni 31. mai 2015. Näitus tutvustab elektriga seotud uuendusi igapäevaelus ja annab seeläbi ülevaate muuseumidesse kogutud elektrilistest esemetest. Publiku ette tuuakse uued uurimustulemused elektrienergia kasutuselevõtu ajaloost Eestis.

 

Õpiku „Elektrivarustuse tulevikuvisioonid“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 4000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Õpik on mõeldud energeetika teaduskonna üliõpilastele ning käsitleb probleeme, mis on seotud uue tehnoloogia (taastuvate energiaallikate, energiasalvestite, infotehnoloogia, pooljuhttehnika, signaali- ja jõumuundurite ning erinevate automaatikasüsteemide) massilise kasutuselevõtuga energeetikas ning uuel tehnoloogial põhineva tarkvõrkude idee rakendamisega. Raamat on kasulik ka praktiseerivatele inseneridele uue tehnoloogia ja uute põhimõtete omandamiseks.

 

Õpiku „Energiasalvestid ja salvestustehnoloogiad“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 4000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Raamat sobib kasutamiseks põhiõpikuna magistriõppe energiasalvestite ja energiatarbimise juhtimise ainetes. Lisaks sobib see abivahendina kasutamiseks elektroenergeetika, hajaenergeetika, elektriajamite ja jõuelektroonika ning hoonete energiatõhususe magistriõppekavades.

 

Õpiku „Alalisvooluühendused“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärk on õpiku väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks. Tegemist on esimese eestikeelse kõrgepingelisi alalisvooluülekannete (HVDC) ja juhitavate vahelduvvooluülekannete (FACTS) temaatikat käsitleva kõrgkooliõpikuga.

 

Konverentsi "2014 Electric Power Quality and Supply Reliability" korraldamine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärk on  õppe-, teadus- ja arendustegevuse edendamine energeetika valdkonnas. 2014. aasta juunis toimub üheksandat korda rahvusvaheline elektrikvaliteedi- ja varustuskindlusealane konverents PQ2014.

 

Eleringi energeetikastipendiumid – Triin Kangro ja Hardi Koduvere

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Triin Kangro ja TTÜ elektroenergeetika magistrant Hardi Koduvere

Toetuse summa: Stipendiumi suurus doktorandile on 1500 eurot kuus ja magistrandile 1200 eurot kuus. Stipendium määratakse kuni 10 kuuks.

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav kuni 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. 2014. aasta Lennart Meri konverentsi põhiteemaks on The Security of Mare Nostrum and Beyond: The Return of Northern Europe to the World Scene? Konverents käsitleb nn pehmeid kui ka sõjalisi julgeolekuküsimusi, sealhulgas Läänemere olulist rolli ülemaailmses transpordivõrgustikus ja energiavarustuses.

Energeetikaalase raamatu "Energiatehnika ja maailm" väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 10 000 eurot

Toetuse eesmärk on raamatu "Energiatehnika ja maailm“ väljaandmine energeetikaalase õppe arendamiseks ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamiseks.

 

Energeetika- ja keemiatudengite suveseminar

Toetuse saaja: MTÜ Energeetikateaduskonna Üliõpilasnõukogu

Toetuse summa: 200 eurot

Toetuse eesmärgiks on TTÜ üliõpilaste teadmiste laiendamine, huvi suurendamine eriala vastu ja õpimotivatsiooni tõstmine läbi energeetika- ja keemiatudengite suveseminari korraldamise 30.08.-1.09.2013.

 

Lennart Meri konverents

Toetuse saaja: Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus

Toetuse summa: 30 000 eurot

Toetuse eesmärk on Lennart Meri konverentsi korraldamise toetamine. Konverents keskendub traditsiooniliselt riikidevaheliste suhete ja julgeoleku teemadele, sel aastal on fookuses energeetika teemad.

 

Eleringi energeetikastipendium - Henri Klemmer

Toetuse saaja: TTÜ elektroenergeetika magistrant Henri Klemmer

Toetuse summa: 1200 eurot kuus 10 kuu vältel

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Eleringi energeetikastipendium - Martin Saks

Toetuse saaja: TTÜ elektroenergeetika magistrant Martin Saks

Toetuse summa: 1200 eurot kuus 10 kuu vältel

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

Metsloomade haigla rajamine Raasiku vallas

Toetuse saaja: Eestimaa Looduse Fond

Toetuse summa: 3500 eurot aastas

Toetuse eesmärgiks on toetada Raasiku vallas metsloomade haigla rajamist Eleringile kuuluvale kinnistule.

 

Eesti Elektroenergeetika Seltsi juubeliraamat

Toetuse saaja: Eesti Elektroenergeetika Seltsi

Toetuse summa: 600 eurot

Toetuse eesmärgiks on toetada Eesti Elektroenergeetika Seltsi juubeliraamatu koostamist.

 

Konverents "2012 Electric Power Quality and Supply Reliability"

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 5000 eurot

Toetuse eesmärgiks on toetada Tallinna Tehnikaülikooli poolt korraldatavat konverentsi "2012 Electric Power Quality and Supply Reliability".

 

Eleringi energeetikastipendium 2012

Toetuse saajad: TTÜ elektroenergeetika doktorant Tanel Sarnetile ning TTÜ info- ja kommunikatsioonitehnoloogia doktorant Kristo Klesmentile.

Toetuse summa: 1500/eurot kuus 10 kuu vältel mõlemale doktorandile

Eleringi energeetikastipendium on ettevõtte poolt välja antav 10-kuune stipendium kahele energeetikavaldkonna üliõpilasele. Eleringi stipendiumiprogrammi raames saavad toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistrandid ja doktorandid energeetikaga seotud aktuaalse teema uurimiseks. Stipendiumiprogramm viiakse ellu Eleringi ja TTÜ vahel sõlmitud koostöölepingu alusel Eleringi energeetika kompetentsikeskuse edendamiseks.

 

Üle-Euroopalise elektriala tudengite assotsiatsiooni EESTEC aastakongress

Toetuse saaja: MTÜ Lapikud

Toetuse summa: 3500 eurot

Toetuse andmise eesmärgiks on üle-Euroopalise elektriala tudengite assotsiatsiooni EESTEC aastakongressi korraldamise toetamine.

 

Energeetikaalase õpiku „Elektrisüsteemi stabiilsus“ väljaandmine

Toetuse saaja: Tallinna Tehnikaülikool

Toetuse summa: 2500 eurot

Elering toetas TTÜ Elektroenergeetika instituuti õpiku „Elektrisüsteemi stabiilsus“ (autorid J. Kilter ja M. Meldorf) väljaandmisel (keeleline toimetamine, kirjastamine ja trükkimine). Toetuse eesmärgiks on energeetikaalase õppe arendamine ja erialase haridusega järelkasvu tekkimise soodustamine energeetika valdkonnas läbi õppeprotsessi mitmekesistava õppevahendi väljatöötamise.