Liigu edasi põhisisu juurde

Siit leiad Eleringi koostatud juhendmaterjalid, mis annavad detailse info konkreetsete teemade kaupa. 


Juhendis on toodud nõuded käidu korraldamiseks Eleringi elektripaigaldistes ohutul viisil töötajaskonnale, tavaisikutele, seadmetele ja ümbritsevale keskkonnale.

Juhendis toodud kord on töö korraldamisel kohustuslik Eleringi töötajatele ja Eleringi elektripaigaldistes lepingute alusel töötavate ettevõtjate personalile nii elektri- kui ka mitteelektritöödel.

Alates 01.03.2024 kehtib Eleringi elektripaigaldistes uuendatud Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend:

Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhend

110-330 kV õhuliinidel teostatavate tööde ohutusjuhised

Lisad:
Lisa 1B_TSL ja TTL
Lisa 1A_Lülitamiskorraldus
Lisa 1C_Pingestamiskava
Lisa 2_Töö alustamisluba_est_eng
Lisa 4_Luba kaitsevööndis tegutsemiseks
Lisa 3_Taotlus kaitsevööndis tegutsemiseks
Lisa 4A_Luba kaitsevööndis tegutsemiseks_maakaabel
Lisa 7_Juhendamise protokoll
Lisa 6_Ohutusplaan
Lisa 5_Töökoha eraldamine
Lisa 10_Tööõnnetuse teade
Lisa 8_Tulekustutusluba
Lisa 9_Õnnetusohu teade
Lisa 11_Ohutusmärgid_sildid