Liigu edasi põhisisu juurde

Alates 2017. a. juuli algusest käivitus Eestis gaasibörs ja Balti riikide vahel saab maagaasiga kaubelda sõltumata sellest, millises riigis gaasi müüja või ostja asub. Balticconectori valmimisega lisandus 2020. aasta jaanuarist kauplemine Soomega.

Elering koostöös Soome, Läti ja Leedu gaasi süsteemihalduritega töötas välja turu arendamise kava, mille üheks osaks oli börsi käivitamine. Kõiki Balti riike ja Soomet hõlmavat gaasiturgu haldab UAB GET Baltic, mis võitis süsteemihaldurite korraldatud konkursi.

Ühtse gaasituru käivitamine sai võimalikuks tänu algselt kolme Baltiriigi ja hiljem ka Soome gaasi süsteemihaldurite kokkuleppele rakendada gaasi riikidevahelise ülekandevõimsuse jaotamisel kaudset (implicit) oksjonit, mille puhul sisaldab gaasi hind piiriülestes tehingutes ka ülekandevõimsust. Näiteks võib Eesti turuosaline osta Leedust gaasi ilma, et ta ise peaks organiseerima gaasi transporti Leedust Lätti ja sealt edasi Eestisse.

Eleringi positiivne kogemus kaudse võimsuse jaotamise kasutamisel elektriturul, kus energia ja ülekandevõimsus kaubeldakse koos, on julgustanud Balti süsteemihaldureid rakendama esimesena Euroopas kaudset võimsuse jaotamise meetodit esmakordselt ka gaasiturgude ühendamisel. Elering toimetab alates 2016. aasta algusest elektri ja gaasi ühise süsteemihaldurina ja on võtnud eesmärgiks töötada sarnaselt elektrituru avamisele selle nimel, et gaasiturg muutuks avatumaks, läbipaistvamaks ja likviidsemaks.

Info Soome- Balti riikide ühtse gaasituru tehingute kohta on kättesaadav GET Balticu koduleheküljel.