Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasituru arendamine

Eesti pikaajaline gaasitarbimise prognoos 2016

Balti regionaalse gaasituru uuring 2016

Seoses Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimise väljakutsetega tellis BASREC (Baltic Sea Region Energy Cooperation) 2015. aastal koostöös riikide gaasisüsteemihalduritega gaasituru arendamise teemalise uuringu Baltic Regional Gas Market Study.  Uuring käsitleb Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimisega seotud valikuid ja otsib parimaid lahendusi ees seisvatele arengutele. Uuringu teostas 2016. a. aprilliks Frontier Economics Ltd.

Uuringu tulemusena valmis teekaart Baltikumi ja Soome gaasiturgude liberaliseerimiseks ja ühendamiseks, nii et olemasolevat infrastruktuuri kasutataks kõige efektiivsemal moel ja läbi konkurentsiolukorra saaksid tarbijad endale parimad gaasihinnad.

 

RGMCG lühiajalised gaasituru arendamise meetmed

Regionaalse gaasituru koordinatsioonigrupp on välja töötanud lühiajalised gaasituru arendamise meetmed. Vastavalt RGMCG meetmele 3 (gaasi kvaliteedinõuete harmoniseerimine regioonis) on Balti süsteemihaldurid välja töötanud ühise kvaliteedinõuete ettepaneku (dokumendid toodud manuses).