Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrituruosaliste tegevusvabaduse tagamiseks ning elektrituru efektiivseks toimimiseks peavad osapooled erinevat laadi infot vahetama. Seejuures on andmevahetuse puhul oluline turuosaliste võrdne kohtlemine ning turuosaliste rollide selge jaotus. 

Andmelao süsteem koosneb tarkvara ja riistvara lahendusest, kus hallatakse elektrienergia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi turul ja säilitatakse mõõteandmeid.

Andmelaos kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised, samuti kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste, samuti tarneahelate defineerimiseks.

Andmelao infosüsteem tagab võrdse kohtlemise printsiipe arvestades selleks õigusi omavatele turuosalistele võrdse juurdepääsu elektrienergia tarbimiskogustele ja kiire tarnija vahetuse protseduuri. Seejuures on andmevahetuse protseduur ja andmetele juurdepääs, samuti andmelao teenuse kasutamise õigused/kohustused turuosaliste jaoks lihtsad ja arusaadavad. Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.

Kliendiportaali e-elering (https://estfeed.elering.ee/) kaudu saavad kõik tootjad ja tarbijad ligipääsu oma tarbimiskoguse mõõteandmetele. Samuti on turuosalistele nähtavad lepingute tähtajad, müüjad ja tarbijaga seotud mõõtepunktide EIC-koodid. Andmeladu administreerib Elering sõltumatu süsteemioperaatorina.

 

Andmelao süsteemi kasutajal (võrguettevõtja, avatud tarnija, liinioperaator) võimaldatakse kasutada Andmeladu mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste toimingute teostamiseks.

Kasutajale tagatakse Andmelao vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Andmelattu vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.

Juurdepääs Andmelao kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel, liinivaldajatel, avatud tarnijatel ja tootjatel, kelle elektrienergia tootmiskoguseid on tulenevalt elektrituruseadusest vajalik eristada. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmelao kasutamise lepingu. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks. Lepingu sõlmimiseks palun täita manustes toodud lepingu alusvormil nõutud väljad ning saata see allkirjastamata aadressile kajali.kotsar@elering.ee.

 

 

Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.

Järgnevalt on toodud kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.

 

Nimi Roll EIC X-kood Mõõtepunktide EIC koodide vahemik Võrguettevõtja kontakt
Elering AS SH 10X1001A1001A39W 38ZEE-10000001-S 38ZEE-10099999-S balance@elering.ee
Gren Tartu AS VE 38X-AVP-4QZM00E6 38ZEE-03000001-B 38ZEE-03300000-R vjatseslav.mjakotin@gren.com
Avraal AS VE 38XAV-03400000-6 38ZEE-03300001-O 38ZEE-03400000-J avraal@hot.ee
Dvigatel - Energeetika AS VE 38XDE-03600000-7 38ZEE-03500001-8 38ZEE-03600000-3 arne@desi.ee
EKE Ärikeskus OÜ VE 38XEK-03800000-H 38ZEE-03700001-T 38ZEE-03800000-O pilvi.raamat@ekearikeskus.ee
Elektrilevi OÜ VE 38XJV-03000000-W 38ZEE-00000001-1 38ZEE-03000000-E andmevahetus@elektrilevi.ee
Elernet EST OÜ VE 38XOS-06500000-A 38ZEE-06400001-Q 38ZEE-06500000-L info@elernet.eu
Elme AS VE 38XEM-03900000-M 38ZEE-03800001-L 38ZEE-03900000-G vladimir.karpov@blrt.ee
Elveso AS VE 38XEL-04000000-N 38ZEE-03900001-D 38ZEE-04000000-5 info@elveso.ee
Entek AS VE 38XEN-04100000-S 38ZEE-04000001-2 38ZEE-04100000-Y entek@entek.ee
EPT Energia OÜ VE 38XEP-04200000-X 38ZEE-04100001-V 38ZEE-04200000-Q ept@hot.ee
Esro AS VE 38XER-04300000-1 38ZEE-04200001-N 38ZEE-04300000-I esro@esro.ee
Halinga Energeetika OÜ VE 38XHE-05500000-J 38ZEE-05400001-Z 38ZEE-05500000-U info@energeetika.net
Hundipea OÜ VE 38X-AVP-J7RL00EZ 38ZEE-0920001--H 38ZEE-0930000--D info@hundipea.ee
Imatra Elekter AS VE 38XFE-05400000-G 38ZEE-04400001-7 38ZEE-05400000-1 sven.pitkve@imatraelekter.ee
Loo Elekter AS VE 38XLE-06100000-R 38ZEE-06000001-L 38ZEE-06100000-G looelekter@looelekter.ee
Maardu Elekter AS VE 38XME-06200000-6 38ZEE-06100001-D 38ZEE-06200000-8 amm@maarduelekter.ee
Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ VE 38X-AVP-P2CG00EQ 38ZEE-0910001--P 38ZEE-0920000--L viktoria@tolaram.ee
Merirahu Võrgud OÜ VE 38XMV-06300000-G 38ZEE-06200001-5 38ZEE-06300000-0 mart.viileberg@elwo.ee
Limestone factories of Estonia OÜ VE 38XPT-06600000-E 38ZEE-06500001-I 38ZEE-06600000-D ulanova@limestone.ee
Ramsi Turvas AS VE 38XRT-06800000-9 38ZEE-06700001-2 38ZEE-06800000-Y mati@ramsiturvas.ee
Sagro Elekter OÜ VE 38XSE-06900000-K 38ZEE-06800001-V 38ZEE-06900000-Q elekter@sagro.ee
Saku Maja AS VE 38XSM-07000000-O 38ZEE-06900001-N 38ZEE-07000000-F saku@sakumaja.ee
Silikaat AS VE 38XSL-07100000-S 38ZEE-07000001-C 38ZEE-07100000-7 silikaat@silikaat.ee
SILPOWER AS VE 38XSJ-07200000-7 38ZEE-07100001-4 38ZEE-07199999-4 silpower@silpower.ee
Tallinna Lennujaam AS VE 38XTA-07300000-K 38ZEE-07200001-X 38ZEE-07300000-S info@tll.aero
Tallinna Sadam AS VE 38X-AVP-K3P400E4 38ZEE-09000001-V 38ZEE-0910000--T ts@ts.ee
Tööstus Investeeringute AS VE 38XES-04400000-I 38ZEE-04300001-F 38ZEE-04400000-A info@toostusinvesteeringute.ee
Veerenni Jaotusvõrk OÜ VE 38XVJ-07600000-A 38ZEE-07500001-9 38ZEE-07600000-4 aleksandr.konstantinov@energia-vjv.ee
VKG Elektrivõrgud OÜ VE 38XVK-08600000-Q 38ZEE-07600001-1 38ZEE-08600000-W vkgev@ev.vkg.ee
VKG Energia OÜ VE 38XVG-08700000-T 38ZEE-08600001-T 38ZEE-08700000-O vkgenergia@vkg.ee
Volta Energeetika OÜ VE 38XVE-08800000-8 38ZEE-08700001-L 38ZEE-08800000-G peep@volta.ee
Võrgu Elektritööd OÜ VE 38X-AVP-WPSO00E6 38ZEE-09300001-7 38ZEE-09400000-2 info@kaguelekter.ee
WTC Tallinn AS VE 38X-AVP-UO0F00EK 38ZEE-08900001-5 38ZEE-09000000-Y arman@wtc.ee
AS Eesti Talleks VE 38XET-03700000-S 38ZEE-03600001-o 38ZEE-03700000-W eestitalleks@eestitalleks.ee

SH - põhivõrguettevõtja (süsteemihaldur)

VE - võrguettevõtja

Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.

Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:

 • Võrguettevõtja võrku sisenev aktiivenergia kogus: PINpp  (piirimõõtepunktidest teiselt võrguettevõtjalt võrku sisenenud elektrienergia)
 • Võrguettevõtja võrgust väljuv aktiivenergia kogus: POUTkliendid (võrguettevõtja enda teeninduspiirkonna võrgust klientidele edastatud elektrienergia kogus)
 • Võrguettevõtja võrgu kadu*: PKADU VE PINpp POUTkliendid
 • Võrguettevõtja bilanss = PINpp POUTkliendid – PKADU VE = 0

Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Andmelattu kasutades virtuaalset mõõtepunkti.

Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda

Avatud tarnija sisestab Andmelaos võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 7 päeva enne kalendrikuu vahetust).   Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:

 • Juhul kui mõni avatud tarnija soovib sõlmida elektrilepingut võrguettevõtja piirimõõtepunkti, süsteem annab veateate.
 • Juhul kui mõni võrguettevõtja märgib piirimõõtepunktis tavalise turuosalise (kes ei ole ise võrguettevõtja),  süsteem annab veateate.
 • Võrguettevõtja piirimõõtepunktides saab olla vaid üks avatud tarnija.

 

Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus

Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on: 
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.

(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).

Andmeladu arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“).  Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

 Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda e-eleringi lehelt.

Andmelao süsteemi kasutajal (võrguettevõtja, avatud tarnija, liinioperaator) võimaldatakse kasutada Andmeladu mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste toimingute teostamiseks.

Kasutajale tagatakse Andmelao vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Andmelattu vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.

Juurdepääs Andmelao kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel, liinivaldajatel, avatud tarnijatel ja tootjatel, kelle elektrienergia tootmiskoguseid on tulenevalt elektrituruseadusest vajalik eristada. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmelao kasutamise lepingu. Tehniline Andmelaoga liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks. Lepingu sõlmimiseks palun täita manustes toodud lepingu alusvormil nõutud väljad ning saata see allkirjastamata aadressile kajali.kotsar@elering.ee.

 

 

Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.

Järgnevalt on toodud kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.

 

Nimi Roll EIC X-kood Mõõtepunktide EIC koodide vahemik Võrguettevõtja kontakt
Elering AS SH 10X1001A1001A39W 38ZEE-10000001-S 38ZEE-10099999-S balance@elering.ee
Gren Tartu AS VE 38X-AVP-4QZM00E6 38ZEE-03000001-B 38ZEE-03300000-R vjatseslav.mjakotin@gren.com
Avraal AS VE 38XAV-03400000-6 38ZEE-03300001-O 38ZEE-03400000-J avraal@hot.ee
Dvigatel - Energeetika AS VE 38XDE-03600000-7 38ZEE-03500001-8 38ZEE-03600000-3 arne@desi.ee
EKE Ärikeskus OÜ VE 38XEK-03800000-H 38ZEE-03700001-T 38ZEE-03800000-O pilvi.raamat@ekearikeskus.ee
Elektrilevi OÜ VE 38XJV-03000000-W 38ZEE-00000001-1 38ZEE-03000000-E andmevahetus@elektrilevi.ee
Elernet EST OÜ VE 38XOS-06500000-A 38ZEE-06400001-Q 38ZEE-06500000-L info@elernet.eu
Elme AS VE 38XEM-03900000-M 38ZEE-03800001-L 38ZEE-03900000-G vladimir.karpov@blrt.ee
Elveso AS VE 38XEL-04000000-N 38ZEE-03900001-D 38ZEE-04000000-5 info@elveso.ee
Entek AS VE 38XEN-04100000-S 38ZEE-04000001-2 38ZEE-04100000-Y entek@entek.ee
EPT Energia OÜ VE 38XEP-04200000-X 38ZEE-04100001-V 38ZEE-04200000-Q ept@hot.ee
Esro AS VE 38XER-04300000-1 38ZEE-04200001-N 38ZEE-04300000-I esro@esro.ee
Halinga Energeetika OÜ VE 38XHE-05500000-J 38ZEE-05400001-Z 38ZEE-05500000-U info@energeetika.net
Hundipea OÜ VE 38X-AVP-J7RL00EZ 38ZEE-0920001--H 38ZEE-0930000--D info@hundipea.ee
Imatra Elekter AS VE 38XFE-05400000-G 38ZEE-04400001-7 38ZEE-05400000-1 sven.pitkve@imatraelekter.ee
Loo Elekter AS VE 38XLE-06100000-R 38ZEE-06000001-L 38ZEE-06100000-G looelekter@looelekter.ee
Maardu Elekter AS VE 38XME-06200000-6 38ZEE-06100001-D 38ZEE-06200000-8 amm@maarduelekter.ee
Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ VE 38X-AVP-P2CG00EQ 38ZEE-0910001--P 38ZEE-0920000--L viktoria@tolaram.ee
Merirahu Võrgud OÜ VE 38XMV-06300000-G 38ZEE-06200001-5 38ZEE-06300000-0 mart.viileberg@elwo.ee
Limestone factories of Estonia OÜ VE 38XPT-06600000-E 38ZEE-06500001-I 38ZEE-06600000-D ulanova@limestone.ee
Ramsi Turvas AS VE 38XRT-06800000-9 38ZEE-06700001-2 38ZEE-06800000-Y mati@ramsiturvas.ee
Sagro Elekter OÜ VE 38XSE-06900000-K 38ZEE-06800001-V 38ZEE-06900000-Q elekter@sagro.ee
Saku Maja AS VE 38XSM-07000000-O 38ZEE-06900001-N 38ZEE-07000000-F saku@sakumaja.ee
Silikaat AS VE 38XSL-07100000-S 38ZEE-07000001-C 38ZEE-07100000-7 silikaat@silikaat.ee
SILPOWER AS VE 38XSJ-07200000-7 38ZEE-07100001-4 38ZEE-07199999-4 silpower@silpower.ee
Tallinna Lennujaam AS VE 38XTA-07300000-K 38ZEE-07200001-X 38ZEE-07300000-S info@tll.aero
Tallinna Sadam AS VE 38X-AVP-K3P400E4 38ZEE-09000001-V 38ZEE-0910000--T ts@ts.ee
Tööstus Investeeringute AS VE 38XES-04400000-I 38ZEE-04300001-F 38ZEE-04400000-A info@toostusinvesteeringute.ee
Veerenni Jaotusvõrk OÜ VE 38XVJ-07600000-A 38ZEE-07500001-9 38ZEE-07600000-4 aleksandr.konstantinov@energia-vjv.ee
VKG Elektrivõrgud OÜ VE 38XVK-08600000-Q 38ZEE-07600001-1 38ZEE-08600000-W vkgev@ev.vkg.ee
VKG Energia OÜ VE 38XVG-08700000-T 38ZEE-08600001-T 38ZEE-08700000-O vkgenergia@vkg.ee
Volta Energeetika OÜ VE 38XVE-08800000-8 38ZEE-08700001-L 38ZEE-08800000-G peep@volta.ee
Võrgu Elektritööd OÜ VE 38X-AVP-WPSO00E6 38ZEE-09300001-7 38ZEE-09400000-2 info@kaguelekter.ee
WTC Tallinn AS VE 38X-AVP-UO0F00EK 38ZEE-08900001-5 38ZEE-09000000-Y arman@wtc.ee
AS Eesti Talleks VE 38XET-03700000-S 38ZEE-03600001-o 38ZEE-03700000-W eestitalleks@eestitalleks.ee

SH - põhivõrguettevõtja (süsteemihaldur)

VE - võrguettevõtja

Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.

Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:

 • Võrguettevõtja võrku sisenev aktiivenergia kogus: PINpp  (piirimõõtepunktidest teiselt võrguettevõtjalt võrku sisenenud elektrienergia)
 • Võrguettevõtja võrgust väljuv aktiivenergia kogus: POUTkliendid (võrguettevõtja enda teeninduspiirkonna võrgust klientidele edastatud elektrienergia kogus)
 • Võrguettevõtja võrgu kadu*: PKADU VE PINpp POUTkliendid
 • Võrguettevõtja bilanss = PINpp POUTkliendid – PKADU VE = 0

Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Andmelattu kasutades virtuaalset mõõtepunkti.

Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda

Avatud tarnija sisestab Andmelaos võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 7 päeva enne kalendrikuu vahetust).   Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:

 • Juhul kui mõni avatud tarnija soovib sõlmida elektrilepingut võrguettevõtja piirimõõtepunkti, süsteem annab veateate.
 • Juhul kui mõni võrguettevõtja märgib piirimõõtepunktis tavalise turuosalise (kes ei ole ise võrguettevõtja),  süsteem annab veateate.
 • Võrguettevõtja piirimõõtepunktides saab olla vaid üks avatud tarnija.

 

Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus

Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on: 
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.

(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).

Andmeladu arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“).  Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.

Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.

Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:

 • Keskse koodikeskuse (CIO - Central Issuing Office) ülesandeks on väljastada lokaalsete koodikeskuste (LIO-de) identifitseerimise koode (esimesed kaks numbrit EIC koodis), süsteemioperaatorite või piirkondade EIC koode (nt Eleringi EIC kood on 10X1001A1001A39W) ning nende haldamine.
 • Lokaalsed koodikeskused (LIO – Local Issuing Office) tegutsevad CIO agentidena, väljastades vastavalt taotlustele erinevate objektide jaoks EIC koode. Eestis tegutseb LIO-na Elering.

EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):

 • 2-kohaline numbriline kood, mis identifitseerib koodi väljastaja (Eleringi puhul 38)
 • Objektitüüpi määrav täht:
  • X – turuosaline (nö X-kood)
  • Y – piirkond (nö Y-kood)
  • Z – mõõtepunkt (nö Z-kood)
  • W – ressurss (nt tootmisüksus) (nö W-kood)
  • T – ühendusliin (eri bilansipiirkondade vahel)
  • V – asukoht
 • 12-kohaline identifitseerimiskood (tähed, numbrid, miinused)
 • 1 kontrolltäht/number (täht või number)

Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:

 • X-koodid väljastatakse turuosalistele Andmelaos;
 • Z-koode genereerib Andmeladu;
 • W-koodid väljastab
  • Päikesepaneelidele taastuvenergia talitus – taotlus esitada resupport@elering.ee;
  • Ülejäänud tootmisüksustele energiaturgude osakond – taotluse esitab liitumiste projektijuht;
 • Ülejäänud kooditüüpide puhul on koodi väljastajaks energiaturgude osakond – kontakt eic.office@elering.ee.
   

Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.


Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.

LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.

 Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda e-eleringi lehelt.