Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasi  ülekandevõrguga saavad liituda tehniliste võimaluste piires B- ja C-kategooria ning D-kategooria gaasipaigaldised (ehk üle 0,1 bar tarbijad). 

Tootmissuunaliselt saavad liituda üksnes D-kategooria gaasipaigaldised (kõik tootjad, kelle liitumispunktid rajatakse üle 16 bar rõhule).

Gaasivõrguga liitumise valdkonda reguleerivad

Taotluste esitamine

 

Gaasi ülekandevõrguga liitumiseks tuleb esitada taotlus aadressile kliendihaldur@elering.ee

 

Eeluuringutaotlus

Eeluuringutaotluse esitamisel saadetakse kliendile tehnilised tingimused 90 päeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest. Tehnilised tingimused annavad kliendile ülevaate võrguühenduse tagamiseks vajalike ehitustööde mahust, liitumistasu suurusest, ühenduse valmimise eeldatavast ajast, ülekandevõrgu ja/või liitumispunkti läbilaskevõimest, ülekandevõrgu gaasisüsteemi olukorda käsitlevatest asjakohastest andmetest ja muudest tehnilistest nõuetest.

Tehnilised tingimused on mittesiduvad ning koostatakse arvestades nende väljastamise ajal kehtivaid liitumislepingute pakkumisi, liitumislepinguid ja gaasi ülekandevõrgu seisukorda. Eleringil on õigus hilisemal liitumise menetlemisel või uue eeluuringu taotlemisel muuta ka tehnilisi tingimusi.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on kliendile tasuta.

Liitumistaotlus

Liitumistaotluses tuleb kliendil näidata nõutud tehnilised andmed enda gaasipaigaldise ja selle tarbimis- ja/või tootmistingimuste kohta. Liitumispakkumise saamiseks tuleb kliendil tasuda menetlustasu.

Liitumispakkumine esitatakse kliendile 90 päeva jooksul alates liitumistaotluse vastuvõtmisest, pakkumine kehtib 180 päeva.

 

Eleringi gaasivõrguga liitumise protsessi olulised osad on:

„Elering AS-i gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused“ (kehtiv alates 01.12.2017, kehtestatud Eleringi 30.11.2017 juhatuse otsusega nr 88-4) 

„Elering AS-i gaasi ülekandevõrguga liitumise tingimused“ (kehtiv alates 01.12.2017, kehtestatud Eleringi 30.11.2017 juhatuse otsusega nr 88-4) 

Mirjam Pihlak

Võrguteenuste üksuse juht

+372 715 1309

Mirjam.Pihlak@elering.ee

Andres Malõšev

Projektijuht

+372 715 1303

Andres.Malosev@elering.ee

Indrek Martin

Projektijuht

+372 715 1306

Indrek.Martin@elering.ee

Arno Niidumaa

Projektijuht

+372 5650 8152

Arno.Niidumaa@elering.ee

Toomas Tenno

Projektijuht

+372 5807 2616

Toomas.Tenno@elering.ee

Emma Kask

Projektijuht

+372 5850 9834

Emma.Kask@elering.ee