Liigu edasi põhisisu juurde

Läti ja Eesti gaasi ülekandesüsteemihaldurid, AS "Conexus Baltic Grid" ja Elering AS (edaspidi TSO-d), alustavad avalikku konsultatsiooni ettepanekute üle muuta ühiseid “Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System”. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmadelt tagasisidet muudatuste eelnõu kohta.

Loetavuse ja juriidilise selguse suurendamiseks tehakse järgnevad muudatused:

AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB (Balti süsteemihaldurid) on valmistanud ette Balti reserviturgude kontseptsiooni, koos vastavate metoodikaettepanekutega elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse ((EU) 2017/2195, edaspidi EBGL) sisust lähtuvalt.

Eelnevalt on avalikud konsultatsioonid käsitlenud ülekandevõimsuste broneerimise loogikat sagedusreservide jaoks (lähtuvalt EBGL artikkel 41 lõike 1 sisust) ning Balti ühise sagedusreservide võimsusturu reegleid (lähtuvalt EBGL artikkel 33 lõike 1 ning artikkel 38 lõike 1 sisust).

Soome ja Eesti gaasisüsteemi operaatorid (TSOd), Gasgrid Finland Oy ja Elering AS, korraldavad avaliku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismi analüüsiga - konsultatsioon on avatud kuni 17. maini.

Allpool manuses TSOde analüüs gaasi ülekandevõimsuse jaotamise mehhanismide kohta koos avaliku konsultatsiooni küsimustikuga.

Elering esitas 31.03.- 01.05.2023 avalikule konsultatsioonile  ettepanekud rakendada reguleerimisturule tarbimise juhtimise tsentraalse arvelduse mudeli esitades muudatusettepanekud Elering AS reguleerimisteenuse osutamise ja elektrienergia bilansilepingu tüüptingimustes. Tsentraalse arveldusmudeli üldpõhimõte on järgmine:

Balti süsteemihaldurid on välja töötanud Balti LFC bloki FRR dimensioneerimise metoodika ja Balti sagedusjuhtimise bloki sagedusjuhtimise vea minimeerimine läbi koordineeritud tegevuste metoodika.

Vastavalt SO GL artikkel 6(3)(e) nõudele, peavad Balti süsteemihaldurid avalikult konsulteerima ja Balti regulaatoritelt saama kinnituse järgnevatele metoodikatele, et need lisada Balti sagedusjuhtimise bloki opereerimislepingusse.

Elering ja Conexus on alustanud Eesti-Läti gaasitsooni ühiste võrgulepingu tüüptingimuste muudatuse avalikku konsultatsiooni.

Tüüptingimuste muudatuse eesmärk on 19.12.2022 vastu võtud Euroopa Komisjoni määruse 2022/2576 artikkel 14 toodud nõuete täitmine.

Ootame turuosaliste tagasisidet (inglise keeles) kuni 22.02.2023. Palume tagasiside saata capacity@conexus.lv või Airi.Noor@elering.ee.

Elering esitas avalikule konsultatsioonile Eesti gaasiülekandevõrgu kümneaastase arengukava perioodile 2023-2032, mis annab ülevaate gaasiülekandevõrku tehtavatest investeeringutest, arenguplaanidest ja gaasivarustuskindlusest Eestis. 

Balti süsteemihaldurid (AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB) esitavad avalikule konsultatsioonile automaatsete sageduse taastamise reservide (aFRR ehk automated frequency restoration reserve) energiaturu kontseptsioonidokumendi.

Dokument annab ülevaate aFRR standardtoote parameetrite (st. definitsioonid, millele turuosaliste poolt pakutav teenus peab vastama), pakkumiste esitamise, aktiveerimise, ja selgitamisega seotud protsesside ning euroopa-ülese aFRR turuplatvormi ehk PICASSO platvormiga liitumise teekaardi kohta.

Elering ja Conexus on alustanud Eesti-Läti gaasitsooni ühiste võrgulepingu tüüptingimuste muudatuse avalikku konsultatsiooni.

Tüüptingimuste muudatus on seotud nii Eesti kui Läti riigi poolse keeluga Venemaalt maagaasi importimise osas.

Ootame turuosaliste tagasisidet kuni 18.11.2022. Palume tagasiside saata Ance.Ansone@conexus.lv ja Hardi.Koduvere@elering.ee.