Liigu edasi põhisisu juurde

Elering korraldab avaliku konsultatsiooni seoses gaasi ülekandevõrguga liitumiste tüüptingimuste muutmisega. Kutsume turuosalisi ja puudutatud osapooli muudatustele arvamust avaldama.

Konsultatsioon on avatud kuni 04.12.2023.

Kirjalikud arvamused palume saata e-posti aadressidele kliendihaldur@elering.ee ja arno.niidumaa@elering.ee. Palun lisage sõnumi päisele "Elering AS gaasi liitumistingimuste muudatuste arvamused". Arvamust avaldavad osapooled peavad eraldi teatama, kas nende arvamus või selle osa on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi Eleringi veebisaidil avaldada. Eleringil on õigus saadud arvamused saata vastavatele riiklikele regulatiivsetele asutustele.