Liigu edasi põhisisu juurde

Elering AS kinnitas 21.12.2017 uued elektri põhivõrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused), mis kehtivad alates 22.01.2018. Liitumistingimuste peatükid 1-3 ja lisad 1-2 on 20.12.2017 kooskõlastatud Konkurentsameti poolt otsusega nr 7-10/2017-024. 

Liitumistasu arvutamisel lähtub Elering Konkurentsiameti poolt kinnitatud „Elering AS liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikast“.

05.03.2018 hakkasid kehtima Eleringi juhatuses 25.01.2018 kinnitatud elektri põhivõrguga liitumise tingimuste muudatused. Muudatuste näol on tegemist liitumistingimuste kehtiva redaktsiooni täpsustustega, mille eesmärgiks on pakkuda klientidele liitumist soodsamatel tingimustel ja muuta liitumisprotsess lihtsamaks. Ülevaade liitumistingimustes sisse viidud muudatustest Selgitus liitumistingimuste muutmise kohta.

Kehtivad liitumistingimused
Dokumendi nim Kehtivuse algus
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_05.03.2018.pdf alates 05.03.2018
Liitumistasu ja tingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika alates 01.06.2016

 

Pingestamis- ja sünkroniseerimistaotlused
Pingestamistaotlus.docx
Sünkroniseerimistaotlus.docx

 

Varasemad põhivõrguga liitumise tingimused
Dokumendi nimi Kehtivus
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_22.01.2018_0.pdf 22.01.2018-04.03.2018
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused 30.01.2017 - 21.01.2018
Elering AS elektri põhivorguga liitumise tingimused 01.06.2016 - 29.01.2017
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.01.2013 - 31.05.2016
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.03.2012 - 31.12.2012
Elering OÜ elektrivõrguga liitumise tingimused kuni 29.02.2012

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Varasemad metoodikad
Dokumendi nimi Kehtivus
Liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamine kuni 31.05.2016
Varasemad põhivõrguga liitumise tingimused
Dokumendi nimi Kehtivus
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused_22.01.2018_0.pdf 22.01.2018-04.03.2018
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused 30.01.2017 - 21.01.2018
Elering AS elektri põhivorguga liitumise tingimused 01.06.2016 - 29.01.2017
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.01.2013 - 31.05.2016
Põhivõrguga liitumise tingimused 01.03.2012 - 31.12.2012
Elering OÜ elektrivõrguga liitumise tingimused kuni 29.02.2012

 

 

Varasemad liitumislepingu tüüpvormid
Dokumendi nimi Kehtivus
Põhivorguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.06.2017
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm 01.01.2013 - 31.05.2016

 

 

Varasemad metoodikad
Dokumendi nimi Kehtivus
Liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamine kuni 31.05.2016

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg