Liigu edasi põhisisu juurde

Elering osutab oma teeninduspiirkonnas tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele võrguettevõtjatele põhivõrgu kaudu järgmisi võrguteenuseid:

 • ühendab taotluse alusel liitumispunktis võrguga tema teeninduspiirkonnas asuva nõuetekohase elektripaigaldise;
 • muudab taotluse alusel tarbimis- või tootmistingimusi;
 • võimaldab kasutada võrguühendust liitumispunktis;
 • edastab oma võrgus elektrienergiat liitumispunktini või alates liitumispunktist;
 • tagab õigusakti nõuetele vastava mõõteseadme paigaldamise tema võrgus;
 • tagab mõõteandmete kogumise ja töötlemise.


Võrguühendus on elektriline ühendus võrgu ja muu elektripaigaldise vahel.

Võrguühenduse kasutamine tähendab võrguteenuste kasutamist võrguühenduse kaudu.

Ülekandmine on elektrienergia edastamine põhivõrgu kaudu.

Ülekandeteenuse osutamiseks sõlmib Elering kliendiga võrgulepingu, mis sisaldab:

 • elektrivarustuse skeemi, millel on näidatud liitumispunktid ning elektriseadmete omandipiir;
 • tarbimistingimusi, milles on fikseeritud maksimaalne lubatav tarbimisvõimsus, plaaniliste katkestuste maksimaalsed kestused ning muude elektrikatkestuste likvideerimiseks ettenähtud ajad;
 • ülekantud elektri mõõteseadmete loetelu;
 • releekaitse- ja automaatikaseadmete, süsteemi töökindluse seisukohast olulisemate sekundaarseadmete ning nende sätete loetelu;
 • elektripaigaldiste lülitustoimingute kokkulepe, mis määrab kumb lepingu osapool on lülitamiste loa andja, juhtija ning teostaja;
 • tüüptingimusi.

Võrguteenuse kliendil on võimalik saada ülevaadet oma võrgulepingute, arvete, tootmis- ja  tarbimisandmete kohta kasutades võrgukliendi portaali aadressil https://mtv.elering.ee/login.

Elektri ülekandeteenuse hinnad alates 01.05.2024

Elering rakendab 2024. aasta 1. maist uuendatud ülekandeteenuse hinnapakette, mille Konkurentsiamet kooskõlastas 26.01.2024 otsusega nr 7-3/2024-003.

 

Kooskõlastatud hinnapaketid jõustumisega alates 01.05.2024

Tariifi tähis

330 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A1

Edastamistasu

eurot/MWh

7,03

T1

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

84 888,57

V1

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

1 077,83

 

Hinnapakett II

 

 

T4

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

84 888,57

V4

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

10 369,35

 

Tariifi tähis

110 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A2

Edastamistasu

eurot/MWh

12,4

T2

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

10 742,41

V2

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

1 898,63

 

Hinnapakett II

 

 

T5

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

10 742,41

V5

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

18 092, 92

 

Tariifi tähis

<110 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A3

Edastamistasu

eurot/MWh

13,54

T3

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

25 883,30

V3

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

2 137,14

 

Hinnapakett II

 

 

T6

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

25 883,30

V6

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

19 272,89

 

Tariifi tähis

Reaktiivenergia tasu

Ühik

Võrgutasu

R

Reaktiivenergia tasu

eurot/Mvarh

1,76

 

Elektri ülekandeteenuse hinnad alates 01.05.2024 | Elering

Elektri ülekandeteenuse hinnad 01.01.2024 - 30.04.2024 | Elering

Elektri ülekandeteenuse hinnad 01.04.2022 - 31.12.2023 | Elering


Elering rakendab 2024. aasta 1. jaanuarist uusi elektri võrgulepingu tüüptingimusi ning nendel põhinevat ülekandeteenuse hinnakirja. Konkurentsiamet kooskõlastas uue hinnakirja 28. septembril 2023 ning tüüptingimused 14. novembril 2023.

 


Vastavalt Elektrituruseadusele kontrollib Konkurentsiamet, kas turuosalised järgivad Elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusega nr 42 kinnitati võrguteenuste kvaliteedinõuded, mida muudeti 09.06.2006 määrusega nr 51.

Nõuded elektrivarustuse kindlusele määratlevad riketest põhjustatud elektrikatkestuste korral elektrivarustuse taastamise aja. Seejuures tuleb põhivõrgus riketest põhjustatud katkestus kõrvaldada kahe tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu, ja 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104:

 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide Võrguteenuste kvaliteedinõuete §3 lg3 toodud teeninduse toimingute ning iga üksiku toimingu teostamiseks kulunud aja kohta;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide piirkondlike ning üksikute tarbimiskohtades registreeritud katkestuste ning nende kestvuse kohta, eristades sealjuures plaanitud, riketest ning vääramatust jõust põhjustatud katkestused;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide tarbijatelt laekunud elektrivarustuse kvaliteediga seotud kaebuste kohta (sh pingekvaliteet). Iga majandusaasta lõpus esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile andmed tarbimiskohtade arvu kohta, kus pingekvaliteet ei vasta Võrguteenuste kvaliteedinõuete §6 toodud standardile;
 • Vääramatust jõust põhjustatud katkestuste korral esitab võrguettevõtja kõikide juhtumite kohta eraldi selgitused.

Teenuse kvaliteedi kõige tähtsamateks kriteeriumideks väljalülitumiste arv ja klientidele andmata jäänud energia kogus:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Väljalülitumised, tk 100 108 113 126 87 116 100 134 166 261
Andmata energia, MWh 49,7 13,8 10,5 216,5 18,5 44,2 67,5 11,9 27,56 58,41

 

Elektri ülekandeteenuse hinnad alates 01.05.2024

Elering rakendab 2024. aasta 1. maist uuendatud ülekandeteenuse hinnapakette, mille Konkurentsiamet kooskõlastas 26.01.2024 otsusega nr 7-3/2024-003.

 

Kooskõlastatud hinnapaketid jõustumisega alates 01.05.2024

Tariifi tähis

330 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A1

Edastamistasu

eurot/MWh

7,03

T1

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

84 888,57

V1

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

1 077,83

 

Hinnapakett II

 

 

T4

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

84 888,57

V4

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

10 369,35

 

Tariifi tähis

110 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A2

Edastamistasu

eurot/MWh

12,4

T2

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

10 742,41

V2

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

1 898,63

 

Hinnapakett II

 

 

T5

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

10 742,41

V5

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

18 092, 92

 

Tariifi tähis

<110 kV pingel

Ühik

Võrgutasu

 

Hinnapakett I

 

 

A3

Edastamistasu

eurot/MWh

13,54

T3

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

25 883,30

V3

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

2 137,14

 

Hinnapakett II

 

 

T6

Tarbimiskoha tasu

eurot/tarbimiskoht/aastas

25 883,30

V6

Võimsustasu

eurot/MVA/aastas

19 272,89

 

Tariifi tähis

Reaktiivenergia tasu

Ühik

Võrgutasu

R

Reaktiivenergia tasu

eurot/Mvarh

1,76

 

Elektri ülekandeteenuse hinnad alates 01.05.2024 | Elering

Elektri ülekandeteenuse hinnad 01.01.2024 - 30.04.2024 | Elering

Elektri ülekandeteenuse hinnad 01.04.2022 - 31.12.2023 | Elering


Elering rakendab 2024. aasta 1. jaanuarist uusi elektri võrgulepingu tüüptingimusi ning nendel põhinevat ülekandeteenuse hinnakirja. Konkurentsiamet kooskõlastas uue hinnakirja 28. septembril 2023 ning tüüptingimused 14. novembril 2023.

 


Vastavalt Elektrituruseadusele kontrollib Konkurentsiamet, kas turuosalised järgivad Elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõudeid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.04.2005.a määrusega nr 42 kinnitati võrguteenuste kvaliteedinõuded, mida muudeti 09.06.2006 määrusega nr 51.

Nõuded elektrivarustuse kindlusele määratlevad riketest põhjustatud elektrikatkestuste korral elektrivarustuse taastamise aja. Seejuures tuleb põhivõrgus riketest põhjustatud katkestus kõrvaldada kahe tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud kahe või enama 110 kV trafo või liini kaudu, ja 120 tunni jooksul, kui tarbimiskoha elektritoide on tagatud ühe 110 kV trafo või liini kaudu.

Võrguteenuste kvaliteedinõuded on kehtestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104:

 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide Võrguteenuste kvaliteedinõuete §3 lg3 toodud teeninduse toimingute ning iga üksiku toimingu teostamiseks kulunud aja kohta;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide piirkondlike ning üksikute tarbimiskohtades registreeritud katkestuste ning nende kestvuse kohta, eristades sealjuures plaanitud, riketest ning vääramatust jõust põhjustatud katkestused;
 • Võrguettevõtja on kohustatud registreerima ning pidama eraldi arvestust kõikide tarbijatelt laekunud elektrivarustuse kvaliteediga seotud kaebuste kohta (sh pingekvaliteet). Iga majandusaasta lõpus esitab võrguettevõtja Konkurentsiametile andmed tarbimiskohtade arvu kohta, kus pingekvaliteet ei vasta Võrguteenuste kvaliteedinõuete §6 toodud standardile;
 • Vääramatust jõust põhjustatud katkestuste korral esitab võrguettevõtja kõikide juhtumite kohta eraldi selgitused.

Teenuse kvaliteedi kõige tähtsamateks kriteeriumideks väljalülitumiste arv ja klientidele andmata jäänud energia kogus:

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Väljalülitumised, tk 100 108 113 126 87 116 100 134 166 261
Andmata energia, MWh 49,7 13,8 10,5 216,5 18,5 44,2 67,5 11,9 27,56 58,41