Liigu edasi põhisisu juurde

Läti ja Eesti gaasi ülekandesüsteemihaldurid, AS "Conexus Baltic Grid" ja Elering AS (edaspidi TSO-d), alustavad avalikku konsultatsiooni ettepanekute üle muuta ühiseid “Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System”. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmadelt tagasisidet muudatuste eelnõu kohta.

Loetavuse ja juriidilise selguse suurendamiseks tehakse järgnevad muudatused:

 • Parandatakse sõnastust, et tagada ühtlane terminoloogia kasutamine inglise keeles.
 • Lisada eeskirjad Läti tootmise sisenemispunkti ja tarbijate väljumispunktide kasutamiseks Lätis ning nõuded nende sisend- ja väljundpunktidega koondamiseks.
 • Lisada või muuta järgmisi termineid: Common IT Platform, Domestic Consumption, Entry point, Production.
 • Eemaldatakse mõiste: Standard Communication Protocol.
 • Selgitatakse üldiseid andmevahetusprotsesse (Peatükk 4).
 • Täpsustada võimsuste broneerimise protseduur Paldiski LNG sisendpunktis, et tagada turupiirkonnas juba kinnitatud LNG slottide püsikindlus (P 5.5.2).
 • Täpsustada reegleid võimsuse tagastamiseks (osa 6.3.4 - ainult kindel võimsus, tagastamise järjekord).
 • Täpsustada järelkauplemise tingimusi (osa 7.1 - ainult kindel võimsus, tagastamise tähtaeg, nõuded ülekoormuse korral).
 • Pikendada aruandluse tähtaega iga kuu 10. kuupäevani (osa 9.2.3).
 • Lisatakse viide REMIT-le (osa 11.3.2).
 • Süsteemi varustuskindluse ja ohutuse tagamiseks anda TSO-le õigus katkestada gaasi transport LNG terminali rikete korral (osa 12.1.1).
 • Kohandada peatükki 19 (Konfidentsiaalsus)
 • Lisada peatükk 20 GDPR nõuete osas.
 • Ühtlustada tagatise nõuded ning koondada 2 lisa üheks.

Ettepanekud ja kommentaarid muudatuste kohta palume esitada inglise keeles kuni 30. juulini 2023, saates need e-posti aadressidele: AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv) ja Elering AS (airi.noor@elering.ee).

Muudatused jõustuvad 30 päeva pärast Läti ja Eesti regulaatori kooskõlastatud otsust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtivad praegused ühised eeskirjad.