Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimuste muudatuste konsultatsioon (avatud kuni 21.juuli 2024)

Bilansilepingu tüüptingimuste muudatused on ette nähtud jõustuma alates üle-Euroopalise mFRR (käsitsi käivitatava sageduse taastamise reservid) platvormiga liitumisest (MARI) ning muudatused sellega hõlmavad: 

Planeerimine: 
1.    Muudatus näeb ette, et bilansi plaanid esitatakse MW ühikutes, mitte MWh

Ebabilansi hinna põhimõtted:
2.    Ebabilansi hind saab olema aktiveeritud aFRR ja mFRR kaalutud keskmine hind, samuti võtab arvesse strateegilise reservi hinda
3.    Kui süsteemihaldur ei ole reguleerimistarnet aktiveerinud, on ebabilansi hinnaks Eesti hinnapiirkonna päev ette turu hind selgitusperioodil
4.    Kui süsteemihaldur on aktiveeritud strateegilisi reserve, on bilansienergia hinnaks strateegilise reservi hind. Strateegilise reservi hind on kas saamata jäänud energia hind või päevasisese turu tehniline piirhind või aktiveeritud sageduse taastamise reservide marginaalhind, olenevalt sellest, milline on kõrgem.
5.    Süsteemihaldur lisab bilansienergia hinnale kuu keskmise neutraalsuskomponendi perioodini kuni on rakendanud bilansiteenuse muud tariifid, mis katavad süsteemivälise avatud tarne ja muude kulude neutraalsustasu.  Bilansienergia hind selgitusperioodil ei sisalda administratiivtasusid.

Tarbimise juhtimise turumudel:
6.    Alates MARIga liitumisest rakendub tsentraalse tarbimise juhtimise selgitusmudeli, mis näeb ette päev ette turu hinnaga arveldust süsteemihalduri kaudu agregaarori ja bilansihaldurite vahel.

 

Tagasiside palume saata kuni 21. juulini aadressile kristofer.vare@elering.ee