Liigu edasi põhisisu juurde

AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB (Balti süsteemihaldurid) on valmistanud ette Balti reserviturgude kontseptsiooni, koos vastavate metoodikaettepanekutega elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse ((EU) 2017/2195, edaspidi EBGL) sisust lähtuvalt.

Eelnevalt on avalikud konsultatsioonid käsitlenud ülekandevõimsuste broneerimise loogikat sagedusreservide jaoks (lähtuvalt EBGL artikkel 41 lõike 1 sisust) ning Balti ühise sagedusreservide võimsusturu reegleid (lähtuvalt EBGL artikkel 33 lõike 1 ning artikkel 38 lõike 1 sisust).

EBGL artikkel 34 sätestab sealjuures, et turuosalistel on õigus on sagedusreservide võimsusturul saadud kohustusi teistele turuosalistele üle anda (transfer of obligations). Sama EBGL artikkel sätestab, et kui ühiselt sagedusreservide võimsust hankivad süsteemihaldurid soovivad mitte lubada turuosalistel oma sagedusreservide võimsusturult lähtuvaid kohustusi kanda üle teise hinnapiirkonda, on võimalik esitada regulaatoritele vastav eranditaotlus.

Käesolevaga esitavad Balti süsteemihaldurid avalikule konsultatsioonile eranditaotluse vastavalt elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse (EBGL) artikli 34 lõike 1 sisule.


Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 16. juuliks 2023, päeva lõpuks, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: hardi.koduvere@elering.ee

Balti TSOde eranditaotlus vastavalt EBGL artiklile 34(1)

Tagasiside vorm