Liigu edasi põhisisu juurde

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/944 artiklist 51 on Eesti elektrituruseaduse § 66 lõike 8 alusel seatud põhivõrguettevõtjale kohustus vähemalt iga kahe aasta tagant esitada võrgu kümneaastane arengukava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel.

Sellega seoses esitab Elering avalikule konsultatsioonile Eesti elektriülekandevõrgu kümneaastase arengukava perioodile 2024-2033, mis annab ülevaate ülekandevõrku tehtavatest investeeringutest, arenguplaanidest ja varustuskindlusest Eestis. 

Palume anda tagasiside e-kirja teel kristen.tammerand@elering.ee Tagasiside ja kommentaaride esitamise tähtaeg on 10.11.2023