Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi võrguga liitumisele eelnevalt on võimalik kliendil tutvuda interaktiivsel kaardil vabade liitumisvõimsustega (VLA) https://www.elering.ee/vabad-liitumisvoimsused ja liitumiste infosüsteemi egle.ee kaudu tellida Eleringilt planeeritava liitumise jaoks:

  • eeluuringu raames tehnilised tingimused, et teada saada vajalike tööde maht ning eeldatav hinnakalkulatsioon (edaspidi: eeluuring);

  • põhivõrguettevõtja elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Liitujal on võimalus vaadata Eleringi vabade liitumisvõimsuste interaktiivselt kaardilt https://elering.ee/vabade-liitumisvoimsuste-kaart ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi Eleringi kõrgepinge alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad liitujatele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus tarbimis- või tootmissuunaline võrguühendus.

Investeeringu tegemisel on oluline prognoosida investeeringu kulusid. Seetõttu tuleb hinnata, kus ja kuidas tarbimis- või tootmisseade elektrivõrguga ühendada. Eleringi väljastatavatest tehnilistest tingimustest selgub liitumise tehniline lahendus, selle hinnanguline maksumus ja liitumispunkti väljaehitamiseks kuluv aeg. Tehnilised tingimused väljastatakse otseliitumiseks Eleringi elektrivõrguga.

Eeluuringu läbiviimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee eeluuringutaotlus.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on liitujale tasuline teenus hinnaga 1000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Elering teostab eeluuringu ja väljastab tehnilised tingimused alates taotluse vastuvõtmisest 60 päeva jooksul. Lihtsama lahenduse korral kulub selleks vähem aega.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul, kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt järgmistest asjaoludest:

  • lisandunud on või liitumislepingute alusel on võrku lisandumas uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis kui ka Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmismoodulite sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Liitumisprotsessi kiirendamiseks on liitujal enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik taotleda planeeritava liitumise realiseerimiseks Eleringi elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Hankedokumentide tellimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee hankedokumentide taotlus.

Hankedokumentide koostamine on tasuline teenus hinnaga 6040 eurot, millele lisandub käibemaks. Hankedokumentide koostamise sellise hinna eelduseks on varasem eeluuringu läbimine.

Eleringi poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub liituja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest ja võib muutuda lähtuvalt liitumistaotluses lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.

Elering väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.

Eleringi poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga.

Liitujal on võimalus vaadata Eleringi vabade liitumisvõimsuste interaktiivselt kaardilt https://elering.ee/vabade-liitumisvoimsuste-kaart ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi Eleringi kõrgepinge alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad liitujatele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus tarbimis- või tootmissuunaline võrguühendus.

Investeeringu tegemisel on oluline prognoosida investeeringu kulusid. Seetõttu tuleb hinnata, kus ja kuidas tarbimis- või tootmisseade elektrivõrguga ühendada. Eleringi väljastatavatest tehnilistest tingimustest selgub liitumise tehniline lahendus, selle hinnanguline maksumus ja liitumispunkti väljaehitamiseks kuluv aeg. Tehnilised tingimused väljastatakse otseliitumiseks Eleringi elektrivõrguga.

Eeluuringu läbiviimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee eeluuringutaotlus.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on liitujale tasuline teenus hinnaga 1000 eurot, millele lisandub käibemaks.

Elering teostab eeluuringu ja väljastab tehnilised tingimused alates taotluse vastuvõtmisest 60 päeva jooksul. Lihtsama lahenduse korral kulub selleks vähem aega.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul, kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt järgmistest asjaoludest:

  • lisandunud on või liitumislepingute alusel on võrku lisandumas uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis kui ka Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmismoodulite sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Liitumisprotsessi kiirendamiseks on liitujal enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik taotleda planeeritava liitumise realiseerimiseks Eleringi elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Hankedokumentide tellimiseks tuleb liitujal esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee hankedokumentide taotlus.

Hankedokumentide koostamine on tasuline teenus hinnaga 6040 eurot, millele lisandub käibemaks. Hankedokumentide koostamise sellise hinna eelduseks on varasem eeluuringu läbimine.

Eleringi poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub liituja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest ja võib muutuda lähtuvalt liitumistaotluses lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.

Elering väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.

Eleringi poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid