Liigu edasi põhisisu juurde

Põhivõrguettevõtja võrguga liitumisele eelnevalt on võimalik Elering AS-ilt tellida planeeritava liitumise jaoks:

  • eeluuringu raames tööde mahu teada saamiseks tehnilised tingimused ja liitumise eeldatav hinnakalkulatsioon (edaspidi: eeluuring);

  • põhivõrguettevõtja elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Eeluuringu läbiviimiseks tuleb kliendil esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee eeluuringutaotlus.

Investeeringu tegemisel on vaja hinnata investeeringu kulusid. Seetõttu tuleb hinnata, kus ja kuidas tarbimis- või tootmisseade elektrivõrguga ühendada. Võrguettevõtja väljastatavate tehnilistest tingimustest selgub liitumise tehniline lahendus, selle hinnanguline maksumus ja liitumispunkti väljaehitamiseks kuluv aeg. Tehnilised tingimused väljastatakse otseliitumiseks Eleringi elektrivõrguga.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on tasuline teenus, hinnaga 1000€+km.

Liitujal on võimalus vaadata Eleringi vabade liitumisvõimsuste (VLA) interaktiivselt kaardilt ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi Eleringi kõrgepinge alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad klientidele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus vastava (kas tarbimise või tootmise) suunaline võrguühendus.

Elering teostab eeluuringu ja väljastab tehnilised tingimused alates taotluse vastuvõtmisest 60 päeva jooksul. Samas lihtsama lahenduse korral kulub selleks ka vähem aega.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt asjaoludest:

  • lisandunud on või on liitumislepingute alusel lisandumas võrku uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmisseadmete sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Hankedokumentide tellimiseks tuleb kliendil esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee taotlus.

Liitumisprotsessi kiirendamiseks on kliendil enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik taotleda planeeritava liitumise realiseerimiseks Elergingi elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Hankedokumentide koostamine on tasuline teenus, hinnaga - 6040€+ km.

Eleringi poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub taotleja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest ja võib muutuda lähtuvalt liitumistaotluses lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.

Elering väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest kuni 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.

Põhivõrguettevõtja poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga.

Eeluuringu läbiviimiseks tuleb kliendil esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee eeluuringutaotlus.

Investeeringu tegemisel on vaja hinnata investeeringu kulusid. Seetõttu tuleb hinnata, kus ja kuidas tarbimis- või tootmisseade elektrivõrguga ühendada. Võrguettevõtja väljastatavate tehnilistest tingimustest selgub liitumise tehniline lahendus, selle hinnanguline maksumus ja liitumispunkti väljaehitamiseks kuluv aeg. Tehnilised tingimused väljastatakse otseliitumiseks Eleringi elektrivõrguga.

Eeluuringutaotluse esitamine ja tehniliste tingimuste väljastamine on tasuline teenus, hinnaga 1000€+km.

Liitujal on võimalus vaadata Eleringi vabade liitumisvõimsuste (VLA) interaktiivselt kaardilt ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi Eleringi kõrgepinge alajaamades, mille korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimeid suurendada. Näidatud vabad võimsused kehtivad klientidele, kelle liitumiseks on vaja rajada uus vastava (kas tarbimise või tootmise) suunaline võrguühendus.

Elering teostab eeluuringu ja väljastab tehnilised tingimused alates taotluse vastuvõtmisest 60 päeva jooksul. Samas lihtsama lahenduse korral kulub selleks ka vähem aega.

Arvestada tuleb, et hiljem liitumispakkumisega esitatav tehniline lahendus ja liitumistasu võivad erineda eeluuringu tulemustest juhul kui lähteseis elektrisüsteemis on muutunud tulenevalt asjaoludest:

  • lisandunud on või on liitumislepingute alusel lisandumas võrku uusi tarbijaid või tootjaid nii Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt Eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • muutunud on liitumise valdkonda reguleerivates dokumentides toodud nõuded;
  • on suletud või on teada antud olemasolevate tootmisseadmete sulgemisest Eestis või Eestiga sünkroonselt töötavas elektrisüsteemis ning see mõjutab oluliselt eesti elektrisüsteemi talitlust;
  • elektrivõrk või selle konfiguratsioon naabersüsteemides on muutunud, ning seda ei olnud võimalik eelnevalt ette näha.

Hankedokumentide tellimiseks tuleb kliendil esitada läbi Eleringi liitumiste infosüsteemi egle.ee taotlus.

Liitumisprotsessi kiirendamiseks on kliendil enne liitumislepingu allkirjastamist võimalik taotleda planeeritava liitumise realiseerimiseks Elergingi elektrivõrgus vajalike ehituste teostamise hankedokumendid.

Hankedokumentide koostamine on tasuline teenus, hinnaga - 6040€+ km.

Eleringi poolt koostatavate hankedokumentide täpsus sõltub taotleja poolt eeluuringu ja hankedokumentide taotlusega esitatava informatsiooni täpsusest ja võib muutuda lähtuvalt liitumistaotluses lisandunud uutest tootjatest, tarbijatest või muudatustest elektrisüsteemis.

Elering väljastab hankedokumendid alates taotluse vastuvõtmisest kuni 4-6 kuu jooksul sõltuvalt tehnilise lahenduse keerukusest.

Põhivõrguettevõtja poolt väljastatud hankedokumente kasutatakse liitumislepingu täitmisel juhul, kui liitumislepingus ette nähtud tööde maht on sama väljastatud hankedokumentides tooduga.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg