Liigu edasi põhisisu juurde

Elering avaldab turuosalistega konsulteerimiseks siseriiklikult reguleeritavad sätted ja ettepanekud tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (RfG – Requirements for Generators).

14.04.2016 avaldati Euroopa Liidu Teatajas liikmesriikides otsekohalduv Euroopa Komisjoni määrus 2016/631 tootmisüksuste võrku ühendamise nõuete kohta (RfG – Requirements for Generators). Määrus jõustus Euroopa Liidus 17.05.2016. Liikmesriikides (sh Eestis) kohaldatakse määrust alates 14.04.2019. Määrus kohaldub vaid uutele tootmisseadmetele. RfG sisaldab nii EL-i tasandil reguleeritavaid sätteid (otsekohalduvad) kui ka siseriiklikult reguleeritavaid sätteid. Siseriiklikult reguleeritavad sätted kehtestatakse põhivõrguettevõtja (Eestis Elering AS) ettepanekul ning Konkurentsiameti kooskõlastusel. Uue regulatsiooni jõustumisel muudetakse kehtivat võrgueeskirja, et tagada EL-i ja Eesti õigusaktide vastavus.

Alljärgnevas dokumendis on esitatud Eleringi ettepanekud Euroopa Komisjoni määruse 2016/631 siseriiklikult reguleeritavate sätete osas. Ühtlustamaks Balti riikide elektrituru regulatsiooni, on ettepanekud kooskõlastatud ning ühtlustatud kõigi Balti riikide põhivõrguettevõtjate (AST, Litgrid, Elering AS) vahel, välja arvatud lühiseläbimise võimekuse nõue, mille defineerimisel on arvestatud releekaitse ja automaatika rakendamise aegasid eri riikides. Muudatused on nähtavad ka 2016/631 eestikeelses täisversioonis.

Ootame turuosaliste motiveeritud (põhjendatud) tagasisidet ettepanekute osas kuni 15.11.2017 e-kirja aadressil vorgueeskirjad@elering.ee. Avaliku konsultatsiooni järel teeb Elering võimalusel vajalikud muudatused ning esitab ettepanekud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks.

 

Seotud teemad