Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi hallatavate 110–330 kV liinide ega gaasitorustiku alune maa ei kuulu üldjuhul Eleringile, vaid kohalikele omavalitsustele, riigile ja suurele hulgale äriühingutele ja eraisikutele. Seadusandlusega on reguleeritud tehnorajatiste talumiskohustus ja talumise eest tasu maksmise kord, samuti elektri ja gaasiga seotud ohtudest lähtuvad kinnistuomaniku ning tehnorajatise valdaja õigused, kohustused ja piirangud tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemisel.

Elektri- ja gaasivõrgu hooldustööd põhjustavad maaomanikele teatavaid ebamugavusi, ent Elering teeb jõupingutusi nende minimeerimiseks. Heale koostööle tuginedes tagame tasakaalu maaomanike huvide ja Eesti energiasüsteemi tõrgeteta toimimise vahel.

Loe lisaks:


Kontaktid

Eleringi üldinfo: 715 1222 (info tööpäevadel kell 8.00-16.30)

Hooldus- ja korrastustöid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda tööajal alltoodud kontaktisikute poole  (info tööpäevadel kell 8.00-16.30).

Infonumber töövälisel ajal: 605 6825

 

Maaküsimused ja talumistasu info:

Ene Antik
Maateenuste spetsialist
telefon: 715 1163
e- post: ene.antik@elering.ee
Kadaka tee 42, 12915 Tallinn


Alajaamade info:

Keyt Auner
Alajaamade käidu talituse juhataja
715 1363
Keyt.Auner@elering.ee


Piirkondlikud kontaktid elektriliinide küsimuste korral:


Põhja piirkond

Erki Autalu
Liinide käidukorraldaja
715 1310
Erki.Autalu@elering.ee


Ida piirkond

Urmas Jõesaar
Liinide käidukorraldaja
715 6603
Urmas.Joesaar@elering.ee


Lääne piirkond

Raimo Klemmer
Liinide käidukorraldaja
715 0337
Raimo.Klemmer@elering.ee


Lõuna piirkond

Enno Bender
Liinide käidukorraldaja
716 8385
Enno.Bender@elering.ee


Liinide käidu talituse juhataja

Andrus Veeleid
 71 51 510
Andrus.Veeleid@elering.ee


Piirkondlikud kontaktid gaasitorustiku küsimuste korral:
 

Harjumaa ja Raplamaa

Vladimir Drigin 
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 1138
Vladimir.Drigin@elering.ee
 

Viljandimaa ja Pärnumaa

Kalev Salu
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 1121
Kalev.Salu@elering.ee
 

Ida- Virumaa

Nikolai Minajev
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 6063
Nikolai.Minajev@elering.ee
 

Lääne- Virumaa

Hillar Tealane
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 1361
Hillar.Tealane@elering.ee
 

Jõgevamaa ja Tartumaa

Eldur Orupõld
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 1120
Eldur.Orupold@elering.ee
 

Põlvamaa ja Võrumaa

Rein Toomes
Gaasivõrgu hoolduse korraldaja
715 6646
Rein.Toomes@elering.ee

Gaasivõrgu käidu talituse juhataja

Vambola Randmaa
715 1128
Vambola.Randmaa@elering.ee

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid