Liigu edasi põhisisu juurde

Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2017/2195, 23. november 2017, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (inglise keeles: Guidelines on Electricity Balancing ehk GL EB) näeb ette 15 minuti selgitusperioodi (inglise keeles: Imbalance Settlement Period) rakendamist. Vastavalt GL EB artiklile 53 peab 15 minuti selgitusperiood olema rakendatud 2020 aasta lõpuks. Vastavaks tähtajaks 15 minutilise selgitusperioodi mitterakendamine nõuab regulaatori luba (erandit).

 

Sellest tulenevalt on Balti süsteemihaldurid Elering AS, AS Augstsprieguma tīkls ja LITGRID AB koostanud vastavasisulise kontseptsiooni dokumendi („Baltic 15 minute imbalance settlement implementation concept document“), mis hõlmab Balti süsteemihaldurite ettepanekuid 15 minuti selgitusperioodi rakendamise kohta päevasisese kauplemise, reguleerimisturu, mõõteandmete jaotamise ja bilansiselgituse reeglite osas sh on dokumendis antud ülevaade 15 minuti selgitusperioodi rakendamise tegevuskava kohta.

 

Konsultatsioonidokumendid:

Uuendatud konseptsioonidokument ja avaliku konsultatsiooni vastused ja süsteemihaldurite kommentaarid: