Liigu edasi põhisisu juurde

Utilitas on esimene Eesti ettevõtja, kelle seadme Elering tunnistas manuaalse sageduse taastamise reservi (mFRR) pakkujana Euroopa sagedusjuhtimise platvormi nõuetele vastavaks. Sageduse juhtimise reservid on määrava tähtsusega Balti riikide elektrisüsteemide ühendamisel Euroopa sagedusalaga 2025. aasta veebruaris.

Järgmise aasta alguses ühendatakse Balti riikide elektrisüsteemid julgeolekukaalutlustel Mandri-Euroopa sagedusalaga. Eleringi juhi Kalle Kilgi sõnul hõlmab protsess lisaks mahukatele võrguarendustöödele ka aastatepikkust koostööd riikide vahel, et olla uues olukorras valmis tagama vajalik sagedus, mis on elektrisüsteemi töökindluse üks olulisemaid parameetreid ja mida tänases olukorras, kui Eesti ja Balti riigid kuuluvad Venemaaga ühisesse sagedusalasse, juhitakse Venemaalt.

„Balti elektrisüsteemide liitumine Mandri-Euroopa sünkroonalaga toob kaasa fundamentaalse muudatuse kogu senise Balti elektrisüsteemide tasakaalustamise korraldusel,  mille tulemusena Balti süsteemihaldurid loovad võimekuse vastutada ise sageduse juhtimise eest,“ sõnas Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. „Reservid on olulised ka teisest aspektist – suuremat paindlikkust on elektrisüsteemi juhtimiseks vaja ka kasvavat taastuvenergia osakaalu arvestades, sest ettearvamatus ja prognoosiviga süsteemis suureneb,“ lisas Kilk.

Utilitas pakub hetkel esimese projektina teenust Balti ühisele reguleerimisturule 7-megavatise elektrikatla tarbimise sisse- ja väljalülitamise kaudu vastavalt, kas tarbimist on elektrisüsteemi tasakaalu jaoks vaja suurendada või vähendada. Katel on ühendatud kaugküttevõrguga, mis tähendab, et kaugküttesüsteemi inertsi on võimalik kasutada elektrisüsteemi tasakaalustamiseks.

„Baltimaade elektrisüsteemi sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga on suur ülesanne, millesse kõik turuosalised peaksid oma võimalustele vastavalt panustama. Me usume, et just erinevate energiasektorite koostööl põhinevad lahendused muudavad energiasüsteemi tõhusamaks, paindlikumaks ja töökindlamaks ning aitavad ülemineku madala süsinikujalajäljega majandusele viia läbi kõige soodsamalt,“ ütles Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Utilitase elektrikatla mFRR turule juurdepääsuks kasutatakse energeetikaettevõtetele bilansi- ja portfellihaldusteenust pakkuva Scener OÜ platvormi. Ettevõtte tegevjuhi Kaido Veldemanni sõnul oli Utilitase paindlike varade turule aitamine ja Eleringi eelkvalifitseerimise protsessi läbimine ka Scenerile põnev väljakutse. "Aitame lisaks mFRR turu pakkumistele optimeerida ka päev-ette ning päevasiseseid turge," lisas Veldemann.

Ühiseks sageduse juhtimiseks kasutatakse peale Mandri-Euroopa sagedusalaga ühinemist üleeuroopalisi digitaalseid turuplatvorme, mis koguvad kokku kõik reservipakkumised ja optimeerivad reservide aktiveerimise, saavutades suurima sotsiaalmajandusliku kasu ning millega liitumiseks tuleb reservipakkujal läbida eelkvalifitseerimise protsess. Elering koos teiste Baltikumi süsteemihalduritega liitub Euroopa reguleerimisturgude energiapakkumisi koondavate turuplatvormidega MARI ja PICASSO, mis on suunatud vastavalt manuaalse sageduse taastamise reservi (mFRR) ja automaatse sageduse taastamise reservi (aFRR) energiapakkumiste opereerimiseks. MARI platvormiga ühinemine toimub käesoleva aasta oktoobris ja PICASSO platvormiga liitumine aasta lõpus.

Balti süsteemihaldurid veenduvad sagedusreservide pakkujate teenuse pakkumise võimekuses ühiselt väljatöötatud eelkvalifitseerimisega. Tehniline eelkvalifitseerimine on eelduseks Euroopa energiaplatvormide MARI ja PICASSO turgudel osalemiseks ning annab ka õiguse osaleda loodavatel Baltikumi FCR (sageduse hoidmise), aFRR ja mFRR võimsusturgudel.

Esimesena Eestis sai nõuetele vastamise kinnituse Utilitas, et osaleda manuaalse sageduse taastamise reservi pakkumistega reguleerimisturu energiapakkumiste platvormil MARI. Ka teised sarnased tarbijad Eestis on teretulnud Eesti elektrisüsteemile paindlikkust pakkuma.

 

sagedusreservid

Seotud teemad