Liigu edasi põhisisu juurde

 

Elering esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ametile taotluse, et saada hoonestusluba Eesti ja Soome vahelise kolmanda elektriühenduse rajamiseks randumiskohaga Loode-Eestis.  

Kolmas elektriühendus Soomega panustab täiendavalt varustuskindlusse, kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamisse ning seob Balti riigid ja Põhjamaad senisest veel tihedamalt üheks turupiirkonnaks.

„Oleme analüüsinud EstLink 3 puhul erinevaid võimalikke asukohti ja peame Loode-Eestit kõige perspektiivikamaks. Turvalisuse kaalutlustel on mõistlik uus ühendus ehitada senistest võimalikult kaugele. Pikas perspektiivis võimaldab see trassivariant liita tugeva võrguga Lääne-Eesti suursaarte piirkonda potentsiaalselt tekkida võivad meretuuleparkide arendusalad,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. Elering on analüüsinud erinevaid piirkondi Tallinnast läänes. „Loode-Eesti on alternatiivide võrdluses kõige tulevikukindlam,“ lisas Kilk.

Elering esitas EstLink 3 mereosa hoonestusloa taotluse koos merekaabli võimaliku randumiskoha koordinaatidega Lääne-Nigula vallas. Trassi täpne asukoht võib loamenetluse käigus muutuda. Muu hulgas mõjutab ühenduse asukohta see, millises punktis randub kavandatav mereühendus Soome poolel.

Eleringi esitatud taotlus ei puuduta praegu EstLink 3 taristut maismaal. Maismaal paiknevate objektide planeerimiseks algab eraldi planeerimismenetlus koos kõikide kaasnevate tegevuste ja erinevate huvitatud osapoolte kaasamisega planeerimisprotsessi. Praegu on käimas arutelud riigi ja kohaliku omavalistuse tasandil selle üle, millist tüüpi planeerimismenetlusega EstLink 3 maismaaosa asukoht paika pannakse.

Eesti poolel koosneb kavandatav EstLink 3 alalisvoolu merekaablist, maismaakaablist, konverterjaamast potentsiaalse asukohaga Aulepa piirkonnas ning uuest 330-kilovoldisest õhuliinist maismaal, mis ühendab EstLink 3 olemasoleva 330-kilovoldise võrguga Lääne-Eestis. Lisaks tuleb EstLink 3 käivitamise eel tugevdada elektriliine veel mujal Eestis.

Euroopa Komisjon on lülitanud EstLink 3 projekti Euroopa ühishuvi projektide nimistusse, mis loob eeldused Euroopa Liidu toetuse kaasamiseks uue ühenduse rahastamisse.

EstLink 3 võimsuseks on kavandatud 700 megavatti. Investeerimisotsus EstLink 3 rajamise osas võib sündida selle kümnendi teises pooles pärast planeerimismenetluse lõppu. Ühendus võib valmida järgmise kümnendi keskel.

Eesti ja Soome vahel on praegu kaks alalisvoolul töötavat elektriühendust. EstLink 1 võimsusega 350 megavatti valmis 2006. aastal ja EstLink 2 võimsusega 650 megavatti 2014. aastal.