Liigu edasi põhisisu juurde

Pea 14 aastat Eleringi juhtinud Taavi Veskimägi lahkub 1. juulist omal soovil Eleringi juhatuse esimehe ametikohalt. Juhatuse esimehe kohale asub senine juhatuse liige Kalle Kilk ning juhatuse uueks liikmeks saab Erkki Sapp.

„Mul on olnud privileeg töötada pea 14 aastat ettevõttes, mille tegevuse tähendus ühiskonnas on niivõrd selge – hoida Eesti kodudes tuled põlemas ja toad soojas. Oleme selle ülesandega saanud hästi hakkama, Eleringi elektri- ja gaasivõrgu töökindlus on olnud suurepärane. Kuid selleks, et püsida vaimselt vormis, tuleb esitada endale uusi väljakutseid ja mitte karta muutusi. Olen seda pidanud alati oluliseks, seda nii Rahandusministeeriumist Res Publicat moodustama asudes kui Riigikogust lahkudes, kui asusin vedama põhivõrgu eraldamist Eesti Energiast, ” sõnas Taavi Veskimägi.

„Eleringist ei saa lahkuda, kui on risk tarbija energiavarustuskindlusele. Kõik 2022. aasta talvel täiemahulise sõja puhkemise järgselt planeeritud täiendavad tegevused Eesti elektri ja gaasi varustuskindluse tagamiseks on ellu viidud, energiaturg on rahunenud ja meie jaoks kõige olulisem, sünkroniseerimise projekt, kulgeb plaanipäraselt, rahastamine on tagatud ja suurhanked lepingutes. Seega on hetkel õige ajaaken lahkuda. Olen alati proovinud selliselt juhtida, et meeskond oleks võimeline ilma minuta edasi minema. Ja nüüd saavad head kolleegid seda teha. Kalle Kilk juhatuse esimehena ja Erkki Sapp juhatuse uue liikmena on parim kompetents, mis selles valdkonnas Eestis on,“ selgitas Veskimägi.

„Kogu Eleringi ajalugu sisaldab mitmeid murrangulisi muudatusi – elektri põhivõrgu eraldamine Eesti Energiast ja iseseisva elektri süsteemihalduri Elering loomine, gaasi põhivõrgu omandamine Gazpromilt, Fortumilt ja teistelt koos integreeritud elektri- ja gaasisüsteemihalduri moodustamisega, Eleringi võlakirjade viimine Londoni börsile, elektri- ja gaasituru avamine ning üleeuroopaliste energiaturgudega sidumine läbi mahukate taristuprojektide (EstLink 2, Balticconnector, Läti kolmas elektriühendus), Venemaa elektrisüsteemist eraldumine ja Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga sünkroniseerimise projekti elluviimine. Tarbija vaates on seejuures kõige olulisem, et kõige selle kõrval on toimunud elektri- ja gaasivõrgu töökindluse oluline parendamine. „Tahan tänada kõiki kolleege ja partnereid, kes on aidanud saavutada seatud eesmärke ning on teinud oma tööd vastutustundlikult ja pühendunult, olles samaaegselt avatud muutustele,” ütles ta.

Eleringi nõukogu esimees Timo Rajala tänas Vesimägi tehtud töö eest. „Veskimägi suutis iseseisva ettevõttena luua elektri- ja gaasisüsteemihalduri, mis on suutnud järjest realiseerida kõik kaalukad energiaturu ja taristuprojektid seda ka väga keerukates tingimustes, muutes sellega Eleringi üleeuroopaliselt  nähtavaks edulooks. Eleringi nõukogu on Veskimägi juhina alati väga kõrgelt hinnanud ning soovime talle igati edu järgmisel eluetapil,” sõnas ta.

Nõukogu nimetas kuni 2024. aasta lõpuni, kuni kehtivad senised juhatuse volitused, juhatuse esimeheks senise juhatuse liikme Kalle Kilgi, ja kuna Veskimägi kattis juhatuses energiaturgude ja juhtimiskeskuse teemasid, siis otsustas tuua juhatuse liikmeks Eleringi senise energiaturgude osakonna juhataja Erkki Sappi.

Kliimaminister Kristen Michal tänas Taavi Veskimägi pika ja pühendunud panustamise eest Eesti energeetilise julgeoleku tagamisse. „Aastad läksid kiiresti ja Taaviga koos kasvas ka Elering, kuid mis kõige olulisem - riik ja rahvas võisid alati kindlad olla, et mistahes väljakutseteks seatakse ennast valmis. Uuele juhile Kalle Kilgile ja juhatuse liikmele Erkki Sappile soovin edu. Kingad, mida täita, on suured, sest ootused teenusele nagu ka riskid maailmas on kasvanud. Vaikset aega tulemas ei ole, ees ootab Mandri-Euroopa võrguga sünkroniseerimine ning taastuvenergeetika buumis on võtmeroll võrguühenduste kvaliteedil ja kättesaadavusel,“ rääkis Michal. 

Taavi Veskimägi alustas Eleringi juhatuse esimehena tööd 2009. aastal. Enne seda on Veskimägi olnud Eesti Vabariigi rahandusminister, parlamendipoliitik, erakonna Res Publica juht ning Rahandusministeeriumi avaliku halduse osakonna juhataja.