Liigu edasi põhisisu juurde

Kolmandas kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 620 gigavatt-tundi ehk kahe protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elekter moodustas 36 protsenti Eesti elektritarbimisest.

Üheksa kuu kokkuvõttes kattis taastuvelekter 35 protsenti tarbimisest ja moodustas 55 protsenti Eesti elektritoodangust.

Taastuvelektri osakaalu suurenemine kogutoodangust oli seotud tootmise langusega fossiilsetest kütustest. Taastuvenergias suurenes päikesenergia osakaal ja toodang, kuid samal ajal oli eelmise aasta sama perioodiga madalam elektritoodang biomassist. Päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus oli kolmandas kvartalis 261 gigavatt-tundi ning makstud toetuste summa oli 10,1 miljonit eurot. Lisandunud päikesepaneelide toel on toodang kasvanud aastases võrdluses 17 protsendi võrra. Kokku on Eestis paigaldatud päikesepaneele võimsusega üle 700 megavati.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas kolmandas kvartalis 35 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti juulist septembrini elektrit 219 gigavatt-tundi ning maksti toetusi 6,5 miljonit eurot.

Tuuleenergia moodustas kolmanda kvartali taastuvelektri kogutoodangust 22 protsenti ehk 139 gigavatt-tundi, mis on 37 protsenti rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Kolmandas kvartalis toodetud tuuleenergiale maksti toetust summas 3,9 miljonit eurot. Aasta algusest on tuuleenergia eest väljamakseid tehtud 47 protsendi ulatuses toetatava 600 gigavatt-tunnisest tuuleenergia aastasest piirkogusest ning eeldatavalt jääb piirkogus sellel aastal täitmata.

Hüdroenergiast toodeti tänavu kolmandas kvartalis vaid üks gigavatt-tund elektrienergiat ja toetusteks kulus 36 000 eurot.

Kokku on taastuvelektri tootjad tänavu juulist septembrini saanud toetusi 21 miljonit eurot ehk 8 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tõhusa koostootmise toetust maksti samal ajal 539 000 eurot, mis on 30 protsenti rohkem kui aasta tagasi.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu on Elering tänavu üheksa kuuga kogunud 66,6 miljonit eurot ja toetusi maksnud 59,7 miljonit eurot. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris (https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi).

Elektritootmise andmeid saab lähemalt vaadata Eleringi veebilehelt https://elering.ee/toodang-ja-prognoos.

sookurg

Seotud teemad