Liigu edasi põhisisu juurde

Esimeses kvartalis tootsid Eesti elektrijaamad taastuvelektrit 791 gigavatt-tundi ehk 17 protsendi võrra enam kui eelmise aasta samal perioodil. Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia moodustas seejuures üle poole Eesti elektritoodangust.

Selle aasta esimeses kvartalis oli taastuvelektri osakaal elektri kogutarbimisest 30 protsenti ehk sama palju kui aasta tagasi. Taastuvelektri osakaal elektri kogutoodangust oli 55 protsenti, võrreldes eelmise aasta 45 protsendiga. Taastuvelektri osakaalu kasv on tingitud päikese- ja tuuleenergiast ning biomassist toodetud elektrienergia kasvust. Lisaks vähenes samal ajal mittetaastuvenergia elektritoodang.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas selle aasta esimese kolme kuu jooksul 54 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti jaanuarist märtsini elektrit 424 gigavatt-tundi, mis on 10 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kasv on tingitud asjaolust, et eelmisel aastal esines jaamadel sel perioodil mitmeid seisakuid. Toetuseid maksti nendest kütuseliikidest saadud toodangu eest ligi 7,7 miljonit eurot.

Tuuleenergia moodustas esimese kvartali taastuvenergia kogutoodangust 34 protsenti. Toodetud 271 gigavatt-tundi tuuleenergiat on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18 protsendi võrra rohkem. Toetust maksti esimeses kvartalis tuuleenergia toodangule 6,5 miljonit eurot. Aasta esimese kolme kuu jooksul on väljamakseid tehtud seega 20 protsendi ulatuses toetatava tuuleenergia 600 gigavatt-tunnisest aasta piirkogusest.

Päikeseparkide rajamine jätkub endiselt ja esimese kvartali seisuga on võrku ühendatud päikeseseadmete võimsus üle 800 megavati. Selle aasta esimeses kvartalis toodeti ja anti võrku päikesepaneelide elektrienergiat 88 gigavatt-tundi, mis on 64 protsenti rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Päikeseenergiast toodetud ja võrku antud elektri eest maksti toetust 2,8 miljonit eurot.

Hüdroenergia toodang oli tänavu esimeses kvartalis 10 gigavatt-tundi ja toetustena maksti välja 75 900 eurot.

Taastuvelektri eest on tootjad tänavu jaanuarist märtsini toetusi saanud kokku 17,1 miljonit eurot ehk 29 protsendi võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu esimeses kvartalis 0,8 miljonit eurot, mis on samas suurusjärgus kui eelmise aasta samal ajal.

Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Taastuvenergia toetussummade kohta on detailsem info kättesaadav Rahandusministeeriumi hallatavas riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris.

 

 

 

Seotud teemad