Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti elektrijaamad tootsid 2023. aastal taastuvatest allikatest 2 607 gigavatt-tundi elektrienergiat, mis moodustas 53 protsenti Eesti elektritoodangust.

Taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia kogus oli ühe protsendi võrra väiksem eelnevast aastast, kuid kuna kogu elektritoodang vähenes 35 protsendi võrra, kasvas taastuvenergia osakaal kogu toodetud elektrienergiast. Kogutarbimisest kattis taastuvenergiast toodetud elekter möödunud aastal 30 protsenti.

Toetust saanud taastuvenergia kogus kahanes eelmisel aastal 16 protsendi võrra 1 358 gigavatt-tunnini. Kokku maksti 2023. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 76 miljoni euro ulatuses.

Päikeseenergia toodang kasvas veerandi võrra 506 gigavatt-tunnilt 693 gigavatt-tunnini. Aasta lõpu seisuga on tootmisseadmeid, mis toodavad elektrit päikesest, arvuliselt juba üle 21 000 tootmisvõimsusega 800 megavatti, millest toetusskeemidesse on registreeritud 444 megavati ulatuses tootmisvõimsusi.

Samas toetuste maht eelmise aastaga võrreldes ei muutunud ja päikesest toodetud elektrienergiale maksti 2023. aastal toetust 27 miljonit eurot. Päikesepaistelisi päevasid oli eelmisel aastal mõnevõrra vähem ja samuti hakkavad toetustele mõju avaldama negatiivse hinnaga tunnid, mil tootjatele toetust ei maksta. Võrku ühendatud päikeseelektrijaamade mõju elektrihinnale hakkas eelmisel aastal esmakordselt selgemalt välja paistma ja aasta päikeselistel tundidel oli börsihind 21% võrra madalam kui aasta keskmine börsihind.

Möödunud aasta taastuvenergia toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 46 protsenti. Nendest allikatest toodeti 1205 gigavatt-tundi elektrit, mis sai toetust 26 miljoni euro ulatuses.

Tuuleenergia andis 2023. aastal 26 protsenti taastuvenergia kogutoodangust, kokku toodeti tuulest 684 gigavatt-tundi elektrienergiat. Eelneva aastaga võrreldes tõusis tuuleenergia tootmine kolm protsenti. Toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas – eelmisel aastal ei täitunud. Toetusalune toodang oli 371 gigavatt-tundi elektrienergiat, millele maksti toetust 20 miljonit eurot.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2023. aastal võrreldes aasta varasemaga välja viis protsenti vähem, mis teeb 2,7 miljonit eurot 84 gigavatt-tunni kohta.

Hüdroenergiat toodeti mullu 25 gigavatt-tundi, eelneva aasta toodang oli 22 gigavatt-tundi. Möödunud aasta toodangu eest maksti kokku 0,2 miljonit eurot taastuvenergia toetust.

Seotud teemad