Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti elektrijaamad  tootsid taastuvatest allikatest 2021. aastal elektrienergiat 2 578 gigavatt-tundi ehk 15,6 protsendi võrra rohkem kui 2020. aastal. Taastuvenergia toodang moodustas lõppenud aastal 40,7 protsenti Eesti elektritoodangust ja kattis 27 protsenti kogutarbimisest.

Toetust saanud taastuvenergia kogus kahanes eelmisel aastal 5,5 protsendi võrra 1710 gigavatt-tunnini. Kokku maksti 2021. aastal taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi 94,5 miljoni euro ulatuses ning taastuvenergia tasu, millest toetusi rahastatakse, laekus 94,9 miljonit eurot.

Möödunud aasta taastuvenergia toodangust andsid biomass, biogaas ja jäätmed 59 protsenti. Nendest allikatest toodeti 1514 gigavatt-tundi elektrit, mis sai toetust 44,7 miljoni euro ulatuses.

Tuuleenergia andis 2021. aastal 28 protsenti taastuvenergia kogutoodangust, toodeti kokku 734 gigavatt-tundi elektrienergiat. Ebasoodsamate tuuleolude tõttu oli 2021. aastal tuuleenergia tootlus võrreldes eelneva aastaga languses ja aastaga kahanes tuuleenergia tootmine 11 protsenti. Eelmisel aastal toetatavale tuuleenergiale seatud piirmäär – 600 gigavatt-tundi kalendriaastas – ei täitunud. Toetusalune toodang oli 541,6 gigavatt-tundi elektrienergiat, millele maksti toetust 28,7 miljonit eurot.

Hüdroenergiat toodeti mullu 24,8 gigavatt-tundi, 2020. aasta toodang oli 27 gigavatt-tundi. Möödunud aasta toodangu eest maksti kokku 576,5 tuhat eurot taastuvenergia toetust.

Suurimat kasvu näitas mitmendat aastat järjest päikeseenergia – toodetud elektrienergia maht kasvas rohkem kui kaks korda 122,5 gigavatt-tunnilt 305 gigavatt-tunnini. Ka toetussummad suurenesid samas mahus – päikesest toodetud elektrienergiale maksti 2021. aastal toetust 17,4 miljonit eurot.

Aasta lõpu seisuga on päikesest elektrienergia tootjaid arvuliselt juba üle 9400 ja toetusskeemi on registreeritud 352 megavati ulatuses tootmisvõimsusi. Võrreldes eelmise aastaga on tootjate arv praktiliselt kolmekordistunud ning lisaks on võrguliitumise ehitus pooleli ligikaudu 2600 kuni 50-kilovatise võimsusega tootmisseadmel, mis teeb suurusjärgus 450 megavatti päikeseenergial põhinevaid tootmisvõimsusi.

Tõhusa koostootmise toetust maksti 2021. aastal võrreldes 2020. aastaga välja samas mahus, ligikaudu 3,1 miljonit eurot 110,6 gigavatt-tunni kohta.

Eelmise aasta lõpus kuulutas riik välja vähempakkumise 450 gigavatt-tunnile taastuvenergia aastatoodangule. Vähempakkumise tulemusena makstavad toetusmäärad kujunevad uutest vähempakkumise reeglitest tulenevalt üle kahe korra madalamaks senistest määradest.

Seotud teemad