Liigu edasi põhisisu juurde

Taastuvenergia toetuste rahastamiseks elektri lõpptarbijatelt kogutav taastuvenergia tasu on 2024. aastal 1,05 senti kilovatt-tunni kohta ilma käibemaksuta. Viimati oli tasu veel madalam 2019. aastal, kui see oli 1,04 senti kilovatt-tunni kohta.

Tasu langeb uuest aastast 0,08 senti kilovatt-tunni kohta ehk seitse protsenti, mida võimaldab eelkõige eelneva perioodi toetuste rahastamiseks kogutud tasu ülejääk tulenevalt sellest, et 2023. aastal on taastuvenergia tootmine olnud tegelikkuses prognoosidest madalam. Käesoleva aasta päikese- ja tuuleolud on jäänud alla aastate keskmisele näitajale, samuti on biomassist elektrienergia tootmisel esinenud plaanimata seisakuid.

Prognoosi järgi toodavad toetust saavad taastuvenergia tootjad 2024. aastal elektrit 1649 gigavatt-tundi ja tõhusa koostootmise režiimil elektri tootjad 93 gigavatt-tundi. Sellest tulenevalt tuleb Eleringi prognoosi järgi 2024. aastal taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiale toetuseid maksta 88,5 miljonit eurot ja tõhusa koostootmise režiimil toodetud elektrienergia toetusteks kolm miljonit eurot.

Kõige suurema osa toetustest, üle 30 miljoni euro, saavad eelduslikult tuulejaamad. Biomassijaamad ja päikeseelektri tootjad saavad mõlemad eelduslikult toetusena suurusjärgus 28 miljonit eurot. Biogaasijaamad ja hüdrojaamad saavad prognoositavalt toetusi kokku alla miljoni euro.

Viimati muutus taastuvenergia tasu käesoleva aasta 1. juulil, kui tasu langes 0,11 senti kilovatt-tunni kohta ehk ligi üheksa protsenti.

Taastuvenergia tasu on taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu. Taastuvenergia tasu arvutajaks on seaduse järgi Elering, kes koostab ja avaldab 1. detsembriks oma veebilehel tootmis- ja tarbimisprognoosidel põhineva hinnangu, milleks annavad sisendi võrguettevõtjad, otseliini valdajad, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjad ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijad.

Taastuvenergiatasude kohta saab lähemalt lugeda: https://elering.ee/taastuvenergia-tasu#tab0

taastuvenergia tasu

 

Seotud teemad