Liigu edasi põhisisu juurde

Balti riikide süsteemihaldurid esitasid riikide konkurentsiametitele uue ühise metoodika, mille alusel arvutatakse Venemaaga elektri kauplemiseks kasutada olev ülekandevõimsus pärast Astravetsi tuumajaama käivitamist Valgevenes.

„Tegemist on olulise tähisega teekonnal, mille eesmärgiks on kolmandate riikide elektri impordi täielik lõpetamine 2025. aasta lõpust, kui liitume Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga. Esitatud metoodika koos kehtestatava võrgutasuga võiks poole võrra vähendada elektri kaubandust Venemaalt, sealhulgas Kaliningradi oblastist. Eesti jaoks on oluline lisaks Valgevene elektrikaubanduse lõpetamisele peale Astravetsi tuumajaama käivitamist võrgutasu kehtestamine Balti riikidesse sisenevale elektrile. Eesmärk on kuni 2025. aasta lõpuni järk-järgult vähendada ebaausat konkurentsi Venemaalt, et meie elektritootjad saaks teha uusi investeerimisotsuseid elektritootmisse, arvestama Venemaast lähtuvat Euroopa Liidu elektrituru moonutust,“  kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Mandri-Venemaalt pärinev elekter siseneb Astravetsi tuumajaama käivitamise järel Vene-Läti piiri kaudu Läti hinnapiirkonda. Vene-Läti piirile antav ülekandevõimsus on ligikaudu kaks korda väiksem võrreldes selle ülekandevõimsusega, mis on kolmandate riikide elektri impordiks eraldatud praegu Valgevene-Leedu piirile.

Võrgukasutustasu rakendamise detailidega jätkavad süsteemihaldurid veel tööd. Tasu rakendub kolmandatest riikidest Lätti ja Leetu imporditavale elektrile hiljemalt järgmise aasta kevadel.

Võrgutasu rakendamine koos pea kaks korda madalama ülekandevõimsusega vähendab kolmandate riikide importi varasemaga võrreldes hinnanguliselt poole võrra, vähendades imporditava elektri ebaõiglast konkurentsieelist Euroopa Liidus tegutsevate tootjate ees.

Astravetsi uus tuumaelektrijaam Valgevenes võib anda esimese koguse elektrit võrku sellel sügisel. Balti süsteemihaldurite kokkulepe välistab selles elektrijaamas ja Valgevenes laiemalt toodetava elektri jõudmise Balti riikide elektriturule.

Seotud teemad