Liigu edasi põhisisu juurde

Balticconnectori ühenduspunkti turule antavat ülekandevõimsust suurendatakse  pärast Balticconnectori torujuhtme taas kasutuselevõtmist ning Eesti-Läti süsteemi ülevaatus- ja hooldustööde teostamist.

Soome ja Balti piirkonna põhivõrguettevõtjad (edaspidi TSOd) on aktiivselt ellu viinud taristuprojekte eesmärgiga suurendada piirkonna ülekandevõimsusi ja tõhustada regionaalset gaasisüsteemi, et see vastaks paremini turuosaliste gaasi transpordivajadustele.

Ajalooliselt on Balticconnectori Eesti-Soome suunaline ülekandevõimsus jäänud talvel vahemikku 55-60 GWh/ööpäevas ja suvel 65 GWh/ööpäevas. Suunal Soomest Eestisse on pakutud võimsust 78 GWh/ööpäevas, mis läheneb torujuhtme läbimõõtu ja projektrõhku arvestades maksimaalsele tehnilisele ülekandevõimsusele.

Läti ja Leedu vahelise gaasiühenduse tõhustamise projekti lõpuleviimine (ELLI projekt) võimaldab üle regiooni transportida suuremaid gaasikoguseid. TSOde koostöös läbi viidud võimsusarvutuste ja põhivõrkude talitluse modelleerimise tulemused näitavad, et Balticconnectori ühenduspunkti tehnilist läbilaskevõimet on võimalik suurendada.

Pärast Balticconnectori torujuhtme kaudu gaasivoo taastamist ning Eesti-Läti süsteemi ülevaatus- ja hooldustööde teostamist kujuneb turule antavaks ülekandevõimsuseks Eestist Soome suunal 70,5 GWh/ööpäevas. Arvestades 2024. aastal kavandatud piirkondlikke hooldustöid, saab suurenenud võimsust turule pakkuda alates 2024. aasta oktoobrist.

TSOd avaldavad piiriülest ülekandevõimsust mõjutavat teavet kiirete turuteadetena ehk UMM-idena (Urgent Market Message) siseteabe platvormil ja ajakohastavad turuosalistele pakutava ülekandevõimsuse infot ENTSOG läbipaistvusplatvormil.

Seotud teemad