Liigu edasi põhisisu juurde

Elering alustas riigihanget reservlaadimiskäpa soetamiseks, et tagada valmisolek tulevikus võimalikuks LNG ujuvterminali kiiremaks kasutuselevõtuks Paldiskis.

“Gaasi varustuskindlus on kahe toimiva ja turu vajadusteks piisava LNG terminaliga regioonis igati tagatud. Elering hangib reservkäpa selleks, et tulevikus oleks võimalik tagada soovi korral ujuvterminali liitumine gaasivõrguga Paldiskis kiiremini. Sarnane kogemus on meil olemas elektrivõrguga liitumise puhul – ka seal hangime me pika tarneajaga keerulisi seadmeid endale varusse, et liitumispunkt vastavalt liituja soovile kiiremini välja ehitada. Seadmete kulud kannab seejuures alati liituja,“ ütles Eleringi varahalduse juht ja juhatuse liige Kalle Kilk.

Soetatav laadimisvars ehk nn käpp jääb Eleringi gaasivarade reservi ning me saame seda pakkuda liitujale lühikese tähtajaga müüa või liituja soovil ja kuludega paigaldada kaile. Kui tavapäraselt võtab laadimisvarre tellimine ja tehases valmistamine aega vähemalt 40 nädalat, siis võimaliku tulevase liituja teenindamiseks ostetav reservkäpp lühendab LNG ujuvterminali kasutuselevõtu aega vähemalt 10 korda.

Elering ladustab sektsioonidena Eestisse toodava laadimisvarre konserveerituna Paldiski kompressorjaama juures. Vajaduse tekkides on võimalik reservkäpp umbes nädala jooksul kokku monteerida, misjärel võtab selle paigaldamine LNG haalamiskaile ning vajalikud seadistustööd ja testid aega veel nädala või paar. Kui seadme soovib kommertseesmärkidel kasutusse võtta mõni konkreetne liituja, tuleb tal tasuda kõik seadme soetamise ja ülespaneku kulud.  

Hetkel Eleringil ühtegi liitumismenetlust LNG ujuvterminali liitmiseks Eesti gaasivõrguga menetluses ei ole. Eelmisel aastal laekunud kahe liitumistaotluse osas on menetlus Eleringist mitteolenevatel põhjustel lõppenud.