Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi varustuskindluse aruande kohaselt on sellel talvel tootmisvõimsuste kättesaadavus eelmise aastaga võrreldes parem. Keskpikas vaates on Elering valmis strateegilise reservi rakendamiseks ning pakub turuosalistele lahendused, mis annavad piisava investeerimiskindluse uute juhitavate võimsuste rajamiseks.

Eleringi juhatuse esimehe Kalle Kilgi sõnul on varustuskindluse tagamiseks selge plaan – turupõhiste tootmisvõimsuste kõrval hoiavad lähematel aastatel omaniku ootuse alusel piisava koguse juhitavaid võimsusi töövalmis Narva elektrijaamad, mille asendab alates 2027. aastast strateegiline reserv ning uuena rajatavad paindlikud tootmis- või salvestusseadmed. Elering tegeleb vastavate konkursside ettevalmistamisega. Järgmisel kümnendil tuleb nimetatud ajutiste instrumentide kõrval olla valmis muud tüüpi võimsusmehhanismide rakendamiseks.

Elering on jätkuvalt seisukohal, et varustuskindluse tagamiseks peab lähiaastatel olema Eestis vähemalt 1000 megavatti juhitavaid võimsusi. Kui tarbimine ja taastuvenergia kasutus jätkavad kasvu ka järgmisel kümnendil, suureneb mõnevõrra ka juhitavate võimsuste vajadus. 

„Turu toimimisse tuleb sekkuda nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Teisisõnu tuleb varustuskindluse tagamisel esmalt lõpuni ära kasutada olemasolevate elektrijaamade ressurss. Uute võimsuste turule tulekut tuleb toetada vaid juhul, kui see on möödapääsmatult vajalik. Vajame elektritarbijate rahakoti ning ühiskonna vaates kõige väiksema kuluga lahendusi, sest toetused tuleb lõpuks meil endil tarbijatena kinni maksta,“ ütles Kilk.

Eleringi hallatav elektri ülekandevõrk töötab eeskujulikult – klientideni jõuab jätkuvalt üle 99,99 protsendi energiast. Elering on keerulistest oludest hoolimata suutnud Venemaa elektrivõrgust eraldamiseks ja Mandri-Euroopa võrguga ühinemiseks vajalikud võrgu arendamise projektid hoida algselt plaanitud või isegi kiirendatud ajakavas. Eesti taastuvenergia 2030. aasta ambitsioonikat eesmärki arvestades teeb Elering ettevalmistusi Eesti elektri ülekandevõrgu tugevdamiseks ennaktempos, et võrku vastu võtta uued tootmis- ja salvestusvõimsused.

 „Võrgu juhtimise vaates oleme loonud eeldused, et kui Venemaa peaks Balti riigid seni ühisena toimivast elektrisüsteemist ühepoolselt eraldama, siis suudame tagada oma süsteemi stabiilsuse ja liituda pikema viivituseta Mandri-Euroopa süsteemiga. Keeruline geopoliitiline keskkond, aga ka hajatootmise ja  taastuvenergia võidukäigu ning äriprotsesside kasvava keerukusega toimetulekuks kasvatame digitaalset „musklit“,“ kommenteeris Kilk Eleringi muid meetmeid varustuskindluse tagamisel.

Eleringi värske varustuskindluse aruanne on leitav kodulehelt.