Liigu edasi põhisisu juurde

Elering käivitas teisipäeval, 28. novembril avaliku konsultatsiooni, mille käigus kogub turuosalistelt seisukohti elektrituru edasiseks arendamiseks.

Euroopa elektriturg on kiires muutumises. Fossiilsetel kütustel põhinevate elektrijaamade sulgemine ning muutliku tootmistsükliga taastuvenergia tootmise kasv paneb tugeva surve elektri varustuskindlusele.

„Elering näeb, et varustuskindluse tagamiseks sellises olukorras peab elektriturg andma väga täpseid signaale, milliseid tootmise, tarbimise, salvestamise või muid võimekusi elektriturul vaja on. Täna ei ole selge, kas kehtiv elektrituru ülesehitus on väljakutsetega toimetulemiseks piisav,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Elering ootab elektrituru osalistelt tagasisidet elektrituru visioonile tervikuna ja visioonis välja pakutud konkreetsetele ettepanekutele ja tegevustele. Muu hulgas on turuosalistel võimalik avaldada arvamust taastuvenergia toetuste, kolmandate riikidega toimuva elektrikaubanduse, tarbimise hinnatundlikkuse suurendamise ja tarbimise juhtimise, aga ka digitaliseerimise kohta.

Vastuseid avalikule konsultatsioonile saab esitada 12. jaanuarini järgmisel aastal. Elering kavatseb avalikule konsultatsioonile laekuvad vastused anonüümsel kujul koos omapoolsete kommentaaridega avaldada.

Eleringi elektrituru visiooni ja avaliku konsultatsiooni materjalidega on võimalik tutvuda Eleringi kodulehel. Elering tutvustab avalikule konsultatsioonile pandud küsimusi kolmapäeval, 29. novembril toimuval elektrituru nõukoja koosolekul.