Liigu edasi põhisisu juurde

Elering sõlmis sel nädalal Latvijas Gaze ja Eesti Gaasiga lepingud gaasi soetamiseks varuna, millest piisab kaitstud tarbijate gaasiga varustamiseks ühe kuu jooksul talvisel tiputarbimise perioodil.

„Eesti gaasitarbimise katmiseks vajalike varude suurendamine on üks kolmest kaitseliinist, et kindlustada tarbijatele tõrgeteta gaasivarustus järgmisel talvel, kui Vene gaasitarned peaksid katkema,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. „Lisaks kaitstud tarbijate varu soetamisele oleme teinud riigile ettepaneku luua analoogselt riigile kuuluva vedelkütusevaruga ka sarnane riiklik gaasivaru. Sellised varud annavad meile piisava ajaruumi, et misiganes tarnehäirete korral tarbijaid häirimata rakendada alternatiivsed lahendused gaasitarneteks või gaasi asendamiseks teiste kütustega,“ lisas ta.

„Varude suurendamise kõrval töötab Elering teise sambana koos riigi ja turuosalistega lahenduse kallal, et tagada kõikide Soome ja Balti riikide tarbijate ühetaoline kohtlemine tarnehäirete korral ning kolmanda olulise sambana töötame välja võimalust Soome, Läti ja Eesti ühise täiendava LNG-põhise gaasitarnete ahela tekkimiseks,“ rääkis Veskimägi.

Kui varasematel kordadel sõlmis Elering kaitstud tarbijate varu hankimiseks lepingu, millega partner pidi tagama kokkulepitud gaasikoguse tarnimise vajaduse tekkimisel, siis kindluse suurendamiseks keerulistel aegadel otsustas Elering nüüd kaitstud tarbijate varuks vajaliku gaasi välja osta.

Elering ostis kahe lepinguga 105 gigavatt-tundi gaasi, makstes gaasi eest kokku 10,7 miljoni eurot. Gaas on hoiustatud Läti maa-aluses gaasihoidlas. Kaitstud tarbija gaasivaru läheb käiku juhul, kui gaasiturul on tekkinud tarnehäired ning gaasimüüjad ei suuda täita oma kohustusi gaasitarbijate ees.

Kaitstud tarbijaks on maagaasiseaduse järgi kodutarbija ja eluruumide kütteks soojust tootev ettevõtja, kellel ei ole võimalik kasutada kütusena muud kütust kui gaas.

Seotud teemad