Liigu edasi põhisisu juurde

Elering sõlmis eelmisel nädalal energiataristu ehitusfirmaga Connecto Eesti lepingu Paide-Kiisa 330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimiseks. Liini ehitus suurendab muu hulgas taastuvenergia arendamise potentsiaali Lääne-Eestis. 

Tööde maksumuseks on lepingu järgi 24,7 miljonit eurot ilma käibemaksuta. Tööde maksumus võib teatud osas muutuda, kuna kokku on lepitud metalli maailmaturuhinnaga seotud indekseerimise valem.

Rekonstrueeritava Paide-Kiisa kõrgepingeliini pikkus on 70 kilomeetrit. Tööde käigus demonteeritakse nii olemasolevad mastid kui juhtmed. Liini trass ei muutu ning uued liinimastid püstitatakse seniste mastide asukohtadesse. Liini uuendustööd peavad olema lõpetatud 2026. aasta suvel.

Osaliselt paigaldatakse Paide-Kiisa uuendatud liini mastidele ka praegu eraldi mastidel kulgev Paide-Rapla 110-kilovoldine elektriliin. See võimaldab lõplikult demoteerida 17 kilomeetrit 110-kilovoldist liini ja vabastab selles ulatuses erinevatele maaomanikele kuuluvat maad liiniga seotud piirangutest.

Lisaks sellele, et Paide-Kiisa kõrgepingeliini uuendamine tõstab võimsa 330-kilovoldise kõrgepingevõrgu töökindlust, suurendab see ka liini läbilaskevõimet ja tugevdab Ida- ja Lääne-Eestis paikneva elektri ülekandevõrgu omavahelist ühendust. Viimane omakorda on oluline taastuvenergia arendamise potentsiaali kasvatamiseks Lääne-Eestis ja saartel.

Paide-Kiisa kõrgepingeliini ehitust rahastab Elering elektribörsilt Nord Pool laekuvast ülekoormustasust. Tööde kaasrahastajaks on Euroopa Liidu Taaste ja vastupidavusrahastu (RRF). Eesti elektritarbija võrguteenuse tariifi liini uuendamine ei mõjuta, kuna nimetatud kaks rahastusallikat katavad kogu investeeringu.

 

 

Seotud teemad