Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ja Soome vahelise elektri merekaabli parandamise muudavad aeganõudvaks keerukad geoloogiliselt tingimused ja kaabli unikaalne tehniline lahendus.  

Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles, et paralleelselt täpse rikkekoha määramise töödega alustas Elering juba veebruaris ettevalmistusi, sealhulgas projekteerimistöid, kiirendamaks kaabli parandamist. „Eelmisel nädalal fikseeritud ala oli algusest peale üks põhilisi rikkekahtlusega piirkondi. Kaabli parandamine selles asukohas on ajamahukas, kuna välja tuleb vahetada enam kui 500 meetri pikkune kaablilõik tehniliselt ühes kõige raskemas lõigus ehk maa ja mere piiril, kus maapinna kõrgus muutub järsult,“ märkis Kebja.

Kaldaastangusse on kaabel paigaldatud suundpuurimise meetodil. „Geoloogilised olud on seal keerulised ja parandustöid kavandades peame leidma lahenduse, kuidas vältida sellest tulenevaid mõjusid uuele kaablilõigule. Meres raskendab parandustöid asjaolu, et tavapäraselt kaabli paigaldamiseks kasutatavate laevadega ei pääse kalda lähedale, kus meri on madal,“ rääkis Kebja.

Lisaks on EstLink 2 kaabel elektritehniliselt unikaalne ning selle parandamiseks vajalikud tööd nõuavad spetsiifilisi ekspertteadmisi ja -tehnikat. Lisaks kaablile on mehaanilise vigastuse tunnuseid ka mere- ja maakaabli üleminekumuhvis, mis asub ligikaudu 200 meetri kaugusel rannajoonest. Nii asendatava kaabli kui üleminekumuhvi lõplik tehniline lahendus selgub alanud projekteerimistööde käigus. „Õnneks on Eleringil reservi varutud piisavalt merekaablit ning komplektid kaabli ühendusmuhvide valmistamiseks,“ selgitas Kebja.

Elektri varustuskindlus on Eestis hoolimata EstLink 2 rikkest tagatud. Varustuskindluse hinnangutes arvestab Elering ka selliste stsenaariumidega, kus korraga on rivist väljas kaks Balti riikide elektrisüsteemi toimimiseks olulist elementi, näiteks lisaks EstLink 2-le ka Leedu-Rootsi ühendus. Ka sellisel juhul on võimalik süsteemi töös hoida.

Ajalooliselt on Eleringi opereeritavad EstLink 1 ja EstLink 2 olnud ühed töökindlamad alalisvoolu ühendused Euroopas. Rikkeid tuleb alalisvoolu ühendustes siiski ette. Näiteks vältas Šotimaa ja Põhja-Iirimaa vahelise EstLink 2-ga sarnase Moyle’i merekaabli parandus 2017. aastal alates veebruarist kuni septembrini.