Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on kogu kevade teinud ettevalmistusi Eesti-Soome elektriühenduse EstLink 2 taastamiseks, mis on loonud eeldused remonditööde käivitamiseks Eesti rannikul.

EstLink 2 taastamistööd Eesti rannikul Aseri lähistel algavad suuremas mahus maikuu teises pooles. Jätkuvalt on eesmärgiks EstLink 2 uuesti töösse saada selle aasta augusti lõpuks.

“Oleme tegelenud probleemse kaablilõigu ümberprojekteerimise, geoloogiliste tingimuste analüüsi, töödeks vajalike tehniliste vahendite ja vajalike lubade ettevalmistamise ja hankimisega. Mastaapse ja tehniliselt keeruka remondiprojekti planeerimisse on kaasatud erinevaid partnereid Eestist ja välismaalt,” ütles Eleringi juhatuse liige ja varahaldusjuht Reigo Kebja.

„Meie eesmärgiks on esimesel võimalusel teostada järgmine lõige merekaablis selleks, et kindlaks teha vahetatava kaablilõigu pikkus ning veenduda ülejäänud merekaabli korrasolekus. Selleks on vajalik teostada ulatuslikke ettevalmistustöid rannikul ja madalmere alas nagu näiteks ajutiste teede ehitamine, ajutise tammi ning kraana paigaldamine, kaevise avamine ning testimis- ja remondiplatvormi ehitamine. Sealhulgas on eesmärgiks rannikumere taastamistöödeks 50 meetri pikkuse kuivbasseini rajamine. Madalmere alas on märkimisväärseks väljakutseks asenduskaabli logistika. Eesmärk on taastada elektriühendus võimalikult kiiresti“ selgitas Kebja.

EstLink 2 lülitus rikke tõttu välja jaanuari lõpus. Täpne rikkekoht õnnestus erinevaid tehnilisi meetodeid kasutades kindlaks teha veebruari lõpuks.

Kuni jaanuarikuise rikkeni on EstLink 2 töökindlus olnud eeskujulik. Aastal 2022 oli EstLink 2 kasutusvalmis 99,33%  aasta tundidest. Eelmisel, 2023. aastal oli sama näitaja tulenevalt plaaniliste katkestuste osakaalu suurenemisest kokku 96,32% aasta tundidest.

650 megavatise võimsusega EstLink 2 on olnud turu käsutuses 10 aastat.