Liigu edasi põhisisu juurde

Läänemereäärsete riikide gaasi süsteemihaldurid allkirjastasid kolmapäeval koostööleppe, mille lõppeesmärk on rajada Soomet, Balti riike, Poolat ja Saksamaad ühendav vesinikutaristu. 

 Kuus gaasi süsteemihaldurit, Soome Gasgrid Finland, Eesti Elering, Läti Conexus Baltic Grid, Leedu Amber Grid, Poola GAZ-SYSTEM ja Saksamaa ONTRAS käivitasid projekti nimetusega ”Põhjamaade-Balti vesinikukoridor” (Nordic-Baltic Hydrogen Corridor). Projekt suurendab Läänemereäärsete riikide energeetikaalast koostööd ning aitab vähendada Euroopa sõltuvust imporditud fossiilsetest kütustest, toetades energiavarustuskindlust ja süsiniku jalajälje vähendamist kogu koridori ulatuses.

 Koos energiaallikate mitmeskesistamise ja taastuvenergeetika arengu kiirendamisega võimaldab projekt jõuda Euroopa Liidul enda 2030.  aasta eesmärgini toota 10 miljonit tonni taastuvatest allikatest pärinevat vesinikku aastas. Kavandatav infrastruktuur võimaldaks transportida Läänemere piirkonnas toodetud „rohelise“ vesiniku selle teele jäävatesse hoidlatesse, tarbimis- ja tööstuskeskustesse kuni Kesk-Euroopa riikideni välja. Vesinikutaristu väljaarendamine võimaldab üles ehitada ühtse vesiniku turu, mis tagab Läänemereäärsetele ettevõtetele hea ligipääsu taastuvenergiast toodetud vesinikule. 

Arvestades projekti keerukust, on vaja teostada mitmeid uuringuid. Juba järgmisel aastal on kuuel süsteemihalduril plaanis läbi viia teostatavusuuring, mis annab sisendi järgmiste uuringute, planeeringute ja vajalike lubade taotlemiseks.

Projekt aitab ellu viia Euroopa Liidu vesiniku strateegiat ja RePower EU plaani, aga ka Euroopa rohepoliitika eesmärke laiemalt.