Liigu edasi põhisisu juurde

Ohutus elektriliinide ja gaasitrasside lähedal

 

Elektriliinide ja gaasitrasside vahetus ümbruses varitsevad ohud, millega tuleb ehitus-, kaeve-, metsa- ja põllutööde ajal arvestada, et vältida õnnetusi.

     

Image

Õhuliinid

Suurte masinatega liini alla minek nõuab ettevaatust

Liinijuhtmed on küll kõrgel, aga mitte nii kõrgel, et nende all oleks ohutu toimetada suurte masinate,

 • näiteks kalluri,  
 • metsaveomasina,
 • tõstuki või kombainiga.

Ohtlikke olukordi põhjustavadki kõige sagedamini transpordivahendid ja metsa- ning ehitustehnika, eriti nende liikuvad osad, näiteks kraana nool või kalluri kast. Seega tasub meeles hoida, et tegutsedes tuleb alati:

 • jälgida sõiduki kõrgust ning liikumisraadiust. Ohutu kaugus liinist on vähemalt 2,5 m. Seda nii avalikult kasutatavatel teedel kui väljaspool teid, näiteks põllul ja metsas.
 • Ilma kooskõlastuseta ei tohi liigelda teedel masinatega, mis on kõrgemad kui 4,5 m ja mujal (nt põllud, metsad) sõidukitega, mis on kõrgemad kui 3,5 m.

Kui masin satub pinge alla

Kui masin satub mingil põhjusel pinge alla, ei tohi sellest väljuda, see põhjustaks veelgi suurema ohu. Oota kabiinist väljumiseks kõrvalist abi ja kinnitust, et liin on välja lülitatud.

Image

Ehitada ja metsa teha võib vaid elektrivõrgu valdaja loaga

Liini kaitsevööndis plaanitavad raie-, ehitus-, pinnasetööd või materjali ladustamine tuleb elektrivõrgu valdajaga kooskõlastada. Ka väljaspool kaitsevööndit ei tohi langetada puid lähedal asuva elektriliini suunas. Kindlasti ei tohi ladustada puid õhuliini all või vahetus läheduses. Liinile langenud puu korral helista 112 või liinivaldajale. Puu eemaldamiseks tuleb liin liinivaldaja poolt välja lülitada.


Maha kukkunud juhtmele ei tohi minna lähedale

Kui märkad maha kukkunud juhet, ei tohi sellele minna lähemale kui 20 meetrit, sest juhe võib olla pinge all ja eluohtlik. Teata juhtunust 112 ja tõkesta seni juurdepääs maha kukkunud juhtmele. Kui siiski oled sattunud ohutsooni, siis turvalised eemaldumisviisid ohutsoonist välja saamiseks on kahte jalga koguaeg koos hoides, lohistades neid mööda maad või väikeste turvaliste hüpetega jalad koos.

Image

Lõke võib tekitada eluohtliku elektrilöögi

Lõket ei tohi teha õhuliini lähedal isegi juhul, kui ilm on tuuleta ja lõket osatakse kontrolli all hoida. Lõkkest kerkiva leegi ja elektriliini vahel võib toimuda elektrilöök ka siis, kui leek jääb liinist mitme meetri kaugusele. Selline löök ohustaks inimeste elu 25 meetri raadiuses. Lisaks põhjustab lõkkest kerkiv kuumus liinijuhtmete venimist, mille toimel vajub juhe maapinnale lähemale ning oht elektriöögiks suureneb veelgi. 

Image

Töötamine kaabelliinide ja gaasitrasside läheduses

Enne kaevetöödega alustamist tuleb selgitada, kas kaevealal võib olla kaableid või gaasitrasse.

Selleks toimi järgnevalt:

Kaabelliinid ja gaasitrassid on maa-aluse paigaldusega ja nende ületamine ilma kommunikatsiooni valdaja kooskõlastuseta on keelatud. Ilma kooskõlastuseta ei tohi:

 • ületada kaablit või torustikku nt traktoriga ega metsaveomasinaga 
 • teostada kaevetöid, rajada ehitisi, metsa langetada ning metsa välja vedada
 • teha kaitsevööndis lõket
 • kasvada kaitsevööndis puid ja põõsaid
Image

Tööd liinikaitsevööndis tuleb kooskõlastada

Kõik tööd elektri õhu- ja kaabeliinide ning gaasitrasside kaitsevööndis tuleb kommunikatsiooni valdajaga kooskõlastada!

 • Eleringi liinide kooskõlastused: https://elering.ee/taotlusvormid-ja-kooskolastused
  • Lisainfo numbril 715 1304
  • Avariide korral helistada 60 56 825 
 • Elektrilevi kooskõlastused: Puude langetamise vajadusel elektrivõrgu kaitsevööndis või ka väljapool kaitsevööndit, kui ei ole välistatud puude võimalik langemine kaitsevööndisse, palume eelnevalt pöörduda loa saamiseks:
 • VKG Elektrivõrgud kooskõlastused
  • Telefon 716 6629 või 716 6601, e-mail vkgev@vkg.ee
  • Avariide korral helistada 716 6666
Image

Parem karta kui kahetseda

Kui mõne tegevuse puhul pole teada, kas see on lubatud või mitte, tuleks elektrivõrgu valdaja käest üle küsida. Kui märkad kõrgepingeliini läheduses kahtlast tegevust või potentsiaalset ohtu, näiteks liini kõrval viltuvajunud või liinile kukkunud puud, katkised rippuvad või vastu maad kukkunud juhtmeid, võõrkeha liinijuhtmetel või on juhtmed kahtlaselt madalal, tuleks sellest koheselt elektrivõrgu valdajat teavitada.

Ohu korral helista 112

Image